Sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden hankkiminen myymälään

Sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden hankkiminen myymälään

Uusi tupakkalaki mahdollistaa nikotiinia sisältävien nikotiininesteiden myynnin suomalaisissa kaupoissa. Myymään hankittavat tuotteet pitää olla lainmukaisia ja niistä pitää olla maksettuna tupakkavero ja niiden tukkumyyjän pitää olla Valviran hyväksymä.

Miten kuluttajat löytävät sähkösavukkeet ja nikotiininesteet myymälöistä?

Kuluttajia voi opastaa myymälän ilmeen mukaisella, sen myyntipisteen yhteyteen sijoitetulla kyltillä, jossa kerrotaan mitä tuotteita on myynnissä. Kyltti ei saa olla mainonnallinen, eikä siinä saa olla kuvia.

Minkälaisia valvontamaksuja myyntiin liittyy?

Nikotiininesteiden myyntiä koskee vuosittain tupakanmyynnin kaltainen valvontamaksu. Maksun yläraja on määritelty tupakkalaissa 500 euroon, mutta alarajaa sillä ei ole. Riippuen kunnasta, maksu on jotain 0 – 500 euron välissä.

Mitä omavalvontasuunnitelmaan pitää lisätä?

Omavalvontasuunnitelma tulee päivittää ottamaan huomioon myös nikotiininesteiden myynti.

Minkälainen ilmoitus kunnalle on tehtävä?

Ilmoitus on sama joka tulee tehdä tupakanmyynnistä. Ilmoitukseen täyteen uutena kohtana myytäviksi tuotteiksi nikotiininesteet.

Saako kuka vain myydä sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä?

Kun myynnistä on tehty omalle kunnalle ilmoitus, saa tuotteita tupakkalain 7 luvun, 45§ kriteerit (linkki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160549#Lidp432111584) täyttävä yritys.