Sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden hankkiminen myymälään

Kysymyksiä sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden hankkimisesta myyjän näkökulmasta

Uusi tupakkalaki mahdollistaa nikotiinia sisältävien nikotiininesteiden myynnin suomalaisissa kaupoissa. Myymälään hankittavat tuotteet on oltava lainmukaisia, tuotteista pitää olla maksettuna tupakkavero ja tuotteiden tukkumyyjän täytyy olla Valviran hyväksymä.

Miten kuluttajat löytävät sähkösavukkeet ja nikotiininesteet myymälöistä?

Kuluttajia voi opastaa myymälän ilmeen mukaisella, sen myyntipisteen yhteyteen sijoitetulla kyltillä, jossa kerrotaan mitä tuotteita on myynnissä. Kyltti ei saa olla mainonnallinen, eikä siinä saa olla kuvia.

Minkälaisia valvontamaksuja myyntiin liittyy?

Nikotiininesteiden myyntiä koskee vuosittain tupakanmyynnin kaltainen valvontamaksu. Maksun yläraja on määritelty tupakkalaissa 500 euroon, mutta alarajaa sillä ei ole. Valvontamaksu vaihtelee kunnittain ja kaupungeittain.

Mitä omavalvontasuunnitelmaan pitää lisätä?

Omavalvontasuunnitelma tulee päivittää ottamaan huomioon myös nikotiininesteiden myynti.

Minkälainen ilmoitus kunnalle on tehtävä?

Ilmoitus on sama, joka tulee tehdä tupakanmyynnistä. Ilmoitukseen täytetään uutena kohtana myytäviksi tuotteiksi nikotiininesteet.

Saako kuka vain myydä sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä?

Kun myynnistä on tehty omalle kunnalle ilmoitus, saa tuotteita myydä tupakkalain 7 luvun, 45§ kriteerit (linkki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160549#Lidp432111584) täyttävä yritys.