Aiheuttaako nikotiini syöpää?

Tavallisella kansalaisella ja kuluttajalla voi olla harhaluulo, jonka mukaan nikotiini aiheuttaisi syöpää. Kansalaisten tietotaso eri aihepiireihin liittyen vaihtelee luonnollisesti aina taustan, koulutuksen, työkokemuksen tai elämän kokemuksen perusteella. Kansalaisten alhaista tietotaso nikotiiniin liittyen huolestuttavampaa on kuitenkin se, jos edes lääkärit eivät ole perillä asiasta.

Iso osa yhdysvaltalaisista lääkäreistä luulee nikotiinin aiheuttavan syöpää

Yli 80% yhdysvaltalaisista lääkäreistä uskookin nikotiinin aiheuttavan syöpää, mikä kertoo karua kieltään siitä, että lääkäritkään eivät välttämättä ole nikotiinista ajan tasalla, vaikka ammatin perusteella voisikin olettaa aivan päinvastaista. Tässä artikkelissa perehdymme siihen aiheuttaako nikotiini todella syöpää vai ei, ja osittain siihen, miksi nikotiini yhdistetään syöpään.

Ristiriitainen tieto nikotiinista on huolestuttavaa

Idea tälle artikkelille syntyi New Jerseyssä sijaitsevan Rutgersin yliopiston tekemästä tutkimuksesta, jonka tulosten perusteella hälyttävän monella yhdysvaltalaisella lääkärillä on huono tietotaso nikotiinin vaikutuksiin liittyen. Moni tutkimukseen osallistuneista lääkäreistä luuleekin tupakansavusta koituvien haittojen johtuvan nikotiinista. Tutkimukseen osallistuneista lääkäreistä usea työskentelee tupakoinnin aiheuttamista sairauksista kärsivien potilaiden parissa, mikä tekee tutkimuksen tuloksista huolestuttavaa luettavaa.

Puutteelliset tiedot nikotiinin vaikutuksista voivat johtaa pahimmillaan epäsopivaan hoitoon. Mikäli lääkäri uskoo nikotiinin aiheuttavan syöpää, onko todennäköistä, että kyseinen lääkäri osaa määrätä nikotiinikorvaushoitoja potilaille, joiden täytyisi päästä eroon tupakasta? Tällaisten kysymysten ja tilanteiden näkökulmasta onkin tärkeää, että lääkärit ovat tietoisia nikotiinin todellisista vaikutuksista kuviteltujen vaikutusten sijaan.

Kuva tutkijasta, jonka tutkimuksen kohteena on nikotiini.
Tutkijat eivät ole onnistuneet löytämään todisteita sille väitteelle, että nikotiini aiheuttaisi syöpää.

 

Myös Suomessa on liikkeellä ristiriitaista tietoa nikotiinista

Nykypäivänä kuluttaja hakee tietoa ensisijaisesti internetin hakukoneita käyttäen. Hakukoneella tehdyt haut siitä, aiheuttaako nikotiini syöpää tuottavat ristiriitaisia tuloksia nikotiinista myös suomeksi kirjoitettuna. Ensimmäisellä hakusivulla tulee esimerkiksi eräs syöpään vastaan taistelemiseen keskittyvä sivusto, joka mainitsee, että nikotiinilla on yhteys syöpien kehittymiseen. Sen sijaan toista laitaa edustaa myös ensimmäisten hakutulosten joukossa löytyvä sivu, joka mainostaa nikotiininkorvaushoidoksi tarkoitettua tuotetta. Kyseisellä nikotiininkorvaushoitotuotteen sivulla kirjoitetaan, että nikotiinin ei ole todettu aiheuttavan syöpää.

Miten kuluttajan on mahdollista saada luotettavaa tietoa, jos kuluttaja hakee tietoa nikotiinin yhteydestä syöpään ja, kuten yllä voidaan nähdä, ensimmäisen sivun hakutulokset antavat ristiriitaista tietoa?

Mitä tiede sanoo nikotiinin syöpäriskistä?

Koska Suomessa hakutulokset johtavat ristiriitaiseen tietoon nikotiinin syöpäriskistä, on hyvä selventää, mitä tiede sanoo nikotiinin syöpäriskistä?

Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus on Maailman terveysjärjestön eli WHO:n alainen organisaatio. Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen mukaan nikotiini aiheuttaa riippuvuutta, mutta ei kuitenkaan syöpää. Syöpään nikotiini yhdistetään siksi, että nikotiinista riippuvaiset henkilöt ovat usein tupakoitsijoita, jotka tupakoinnin palamisesta aiheutuvan savun hengittämisen kautta altistuvat syöpää aiheuttaville yhdisteille ja kemikaaleille.

National Health Service vastaa Yhdistyneen kuningaskunnan julkisesta terveydenhuollosta ja NHS:n piiriin kuuluvat Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti. NHS:n sivuilla kielletään nikotiinin osuus syövän aiheuttajana. Nikotiinin sijaan muut tupakassa olevat myrkylliset kemikaalit, kuten terva ja häkä aiheuttavat vahinkoa elimistölle.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo nikotiinin haittavaikutuksiksi sydämen sykkeen kiihtymisen ja sydänlihaksen supistumisen, mikä aiheuttaa todennäköisesti rytmihäiriöitä. Lisäksi THL kertoo, että siitä on olemassa viitteitä, että nikotiini voisi mahdollisesti edesauttaa solujen muutosta syöpäsoluiksi ja lisätä syöpäsolujen jakaantumista ylläpitäen syöpäkudoksen kehittymistä.

Yhdysvaltalaisen National Academies of Sciences, Engineering, and Medicinen, lyhyemmin the National Academies tai NASEM, mukaan ei ole todisteita, jotka tukisivat ajatusta siitä, että nikotiini voisi potentiaalisesti olla ihmisille syöpää aiheuttava karsinogeeni. NASEM:n mukaan se voi olla biologisesti mahdollista, että nikotiini voisi toimia eräänlaisena syövän edesauttajana, mutta todisteiden valossa on kuitenkin epätodennäköistä, että nikotiinin käyttö itsestään johtaisi kasvaneeseen syöpäriskiin.

Nikotiini ei aiheuta syöpää

Nykyisten tutkimusten valossa nikotiini ei aiheuta syöpää. Tieteellisissä tutkimuksissa ei ole kyetty osoittamaan nikotiinin aiheuttavan syöpää ihmisissä.

Miksi nikotiini yhdistetään syöpään?

Vaikka tutkimuksissa ei ole pystytty todistamaan nikotiinin aiheuttavan syöpää, miksi nikotiini sitten yhdistetään niin helposti syöpiin? Yksi syy on varmasti siinä, että nikotiini mielletään yleisimmin usein tupakan yhteydessä esiintyväksi aineeksi, ja tupakka taas on todistetusti hyvin vaarallinen ja syöpää aiheuttava päihde.

Toinen, ja ehkä tärkeämpi syy lienee siinä, että viranomaiset haluavat hillitä esimerkiksi nuuskan, sähkötupakan ja muiden nikotiinipitoisten päihteiden käytön kasvua etenkin niissä ryhmissä, jotka eivät ole aikaisemmin tupakkaa käyttäneet. Kenties nikotiinin yhdistämisellä syöpään saattaa siten olla ennaltaehkäisevä vaikutus joihinkin henkilöihin, jotka potentiaalisesti harkitsevat sähkötupakan tai muun nikotiinipitoisen tuotteen käyttämisen aloittamista.

Tästä näkökulmasta on jokseenkin ymmärrettävää, vaikkakin harhaanjohtavaa, miksi nikotiini halutaan yhdistää syöpään.

Paikkaansa pitävää tietoa tarvitaan

Ajan tasalla olevaa, paikkaansa pitävää tietoa nikotiinista kuitenkin tarvitaan, sillä harhaanjohtavan ja väärän tiedon levittäminen on aina kyseenalaistettavaa toimintaa.

Valitettavan usein tapahtuu kuitenkin niin, että lobbaava järjestö löytää järjestön näkemyksiä ja tarkoitusperiä tukevan yksittäisen tutkimuksen, jota sitten käytetään oman asian ajamiseen. Järjestöt viestinnässään kääntävät tutkimustulokset tarkoitushakuisesti väittämään jotakin, jota tutkimuksessa ei välttämättä edes todellisuudessa suoranaisesti sanota, ja usein tuloksista myös jätetään kertomatta oleellisia asioita, jotka eivät välttämättä tue järjestön tarkoituksia. 

Tällaisia tutkimustulosten manipuloituihin representaatioihin perustuvia puoliksi tosia terveysväittämiä käytetäänkin apukeinoina lobbaukselle, jolla pyritään vaikuttamaan esimerkiksi lainsäädäntöön tai terveyssuosituksiin. Taustamotivaationa tässä saattaa olla jalo ajatus esimerkiksi kansanterveyden parantamisesta, mutta pyhittääkö tarkoitus kuitenkaan keinoja?

Kuten moni varmasti tietää, faktuaalisen tiedon saaminen nykyaikakaudella on haasteellista. Siksi onkin harmillista huomata, että luottamusta nauttivat tahot ja organisaatiot käyttävät puolitotuuksia oman asiansa edistämiseen. Puolitotuuksien levittäminen antaa kansalaisille vajavaista tietoa asioista, minkä lisäksi se haittaa myös organisaatioita nakertamalla organisaatioiden uskottavuutta.

Silti, on hyvä pitää mielessä, että tiede kehittyy jatkuvasti, mistä johtuen onkin mahdollista, että uudet tutkimukset tulevaisuudessa voivat paljastaa nikotiinista jotakin, jota emme siitä vielä tiedä. Mutta tämänhetkisiin tietoihin vedoten voidaan kuitenkin todeta, että nikotiini ei itsessään aiheuta syöpää.

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli

Tutustu myös näihin

Liity sähköpostilistalle

Tuotamme aktiivisesti katsauksia Suomen sähkösavukemarkkinasta ja globaaleista ilmiöistä. Liity postituslistallemme ja saat artikkelimme suoraan sähköpostiisi.

Katso myyntipisteet

Jälleenmyyjät

Tuotteemme löytyvät jo yli 700 kioskista, kaupasta ja huoltoasemalta ympäri Suomea. Etsi täältä lähin jälleenmyyjäsi.