Kertakäyttöinen sähkötupakka valtaa Euroopan markkinoita

Kuva graafista, jossa taustalla on kuvituskuva kertakäyttöisistä sähkötupakoista, ja niiden päällä on viiva ja nuoli yläviistoon osoittamassa suosion kasvua.

Kertakäyttöinen sähkötupakka on kasvattanut suosiotaan merkittävästi Euroopassa.

 

Kertakäyttöinen sähkötupakka on kehittynyt vuosien saatossa siihen pisteeseen, että se on nykyään monen sähkötupakkaan siirtyvän käyttäjän ensimmäinen ja samalla ainut sähkötupakkalaite. Nykyaikainen kertakäyttöinen sähkötupakka vastaa täydellisesti useiden käyttäjien tarpeisiin.

Kertakäyttöiset sähkötupakat valtaavatkin nyt kovalla vauhdilla Euroopan sähkötupakkamarkkinoita. Syy kasvun kovalle vauhdille on esimerkiksi kertakäyttöisten sähkötupakkalaitteiden uudistuneessa hintarakenteessa, paremmassa laadussa sekä nikotiinisuolassa.

Kertakäyttöisen sähkötupakan lähtökohta Euroopassa

Jotta ymmärrettäisiin, miksi tätä kehitystä voidaan pitää merkittävänä, on tiedettävä hieman kertakäyttöisen sähkötupakan lähtökohdista.

Alun perin kertakäyttöinen sähkötupakka oli tarkoitettu eräänlaiseksi aloituslaitteeksi, jolla tupakoitsijoiden oli tarkoitus kokeilla sähkötupakointia.

Kokeilujakson jälkeen tupakoitsija sitten joko vaihtoi monimutkaisempaan, enemmän ominaisuuksia sisältävään sähkötupakkalaitteeseen tai jatkoi perinteisen tupakan käyttöä pettyneenä kertakäyttöisen sähkötupakan epätyydyttävään ja epäkäytännöllisyyteen.

Samaan aikaan esimerkiksi uudelleentäytettävien kapselisähkötupakkalaitteiden käyttäminen oli hintarakenteeltaan paljon edullisempaa kuluttajalle kuin kertakäyttöisen sähkötupakan jatkuva käyttö.

Syynä tähän oli se, että sähkötupakkayritykset eivät enää hinnoitelleet sähkötupakkalaitteita mahdollisimman korkean katteen perusteella, mikä toi uudelleentäytettävien sähkötupakkalaitteiden hintaa alaspäin.

Isommat voitot tehtiin, ja tehdään edelleen, sähkötupakkalaitteiden sijasta uudelleentäytettävien nikotiininestekapseleidein, atomisaattorien ja muiden sähkötupakkaosien myynnillä.

Uudelleentäytettävien sähkötupakkalaitteiden hinnan aleneminen ei kuitenkaan koskettanut kertakäyttöisiä sähkötupakoita, jotka olivat kalliimpia verrattuna uudelleentäytettäviin laitteisiin.

Suuri ero sähkötupakkalaitetyyppien hinnassa tarkoittikin sitä, että kertakäyttöiset sähkötupakat jäivät nopeasti muiden sähkötupakkalaitteiden jalkoihin. Monet sähkötupakkavalmistajat lopettivatkin tästä syystä kertakäyttöisten sähkötupakkalaitteiden valmistamisen kokonaan.

Kertakäyttöisen sähkötupakan suosio on lähtenyt uuteen nousuun

Tänä päivänä kertakäyttöisen sähkötupana tilanne alkaa olla kuitenkin lähes käänteinen Euroopassa, ja sähkötupakkateollisuus- ja markkinat ovatkin kehittyneet muutaman vuoden sisällä. On hyvin mahdollista, että parin vuoden sisällä Euroopassa käytetään kertakäyttöistä sähkötupakkaa enemmän kuin muita sähkötupakkalaitteita.

Kertakäyttöiset sähkötupakat ovatkin nyt suosituimpia kuin koskaan Euroopassa. Syynä tälle kehitykselle on esimerkiksi kertakäyttöisen sähkötupakan hinnan lasku sekä laadun paraneminen.

Kertakäyttöisen sähkötupakan hinta on laskenut

Kertakäyttöinen sähkötupakka on nyt Euroopassa merkittävästi halvempaa kuin perinteinen tupakka. Tupakoitsijoille yksi merkittävimmistä syistä siirtyä sähkötupakkaan on sähkötupakoinnin halvempi hinta verrattuna perinteiseen tupakkaan.

Aikaisemmalla hinnoittelumallilla tällaista hintaetua ei ollut kuitenkaan mahdollista saada kertakäyttöisillä sähkötupakkalaitteilla niiden korkean hinnan takia.

Kertakäyttöinen sähkötupakka oli tarkoitettu lähinnä tutustuttamaan tupakoitsijat sähkötupakkaan. Kokeiltuaan kertakäyttöistä sähkötupakkaa tupakoitsija siirtyi ominaisuuksiltaan parempien uudelleentäytettävien sähkötupakkalaitteiden pariin tai palasi takaisin tupakanpolton pariin.

Kertakäyttöisen sähkötupakan hinnan lasku johtuu kahdesta tekijästä. Yksi tekijä on perinteisen tupakan hinnan merkittävä nousu jatkuvasti kiristyvän tupakan verotuksen takia. Eli toisin sanoen hinnan lasku on ollut suhteellista.

Toinen hintaa alentava tekijä sen sijaan liittyy kertakäyttöisten sähkötupakkalaitteiden valmistamiseen.

Sähkötupakkavalmistajat ovat nykyisin investoineet tuotantolinjojensa automaatioon, mikä on johtanut kertakäyttöisen sähkötupakan valmistuskustannusten laskuun. Ennen kertakäyttöiset sähkötupakat valmistettiin pääasiassa käsin, mikä nosti merkittävästi niiden valmistuskustannuksia.

Uusien tuotantometodien ansiosta kertakäyttöisen sähkötupakan hintaa on kuitenkin saatu laskettua tasolle, jota voidaan pitää kannattavana tupakoitsijan näkökulmasta.

Kertakäyttöisen sähkötupakan ulkonäkö ja laatu ovat parantuneet

Kertakäyttöisen sähkötupakan laadussa ja ulkomuodossakin on tapahtunut kehitystä. Ennen kertakäyttöiset sähkötupakat saattoivat muistuttaa ulkonäöltään perinteistä tupakkaa.

Markkinoiden ensimmäisistä sähkösavukkeista on kulunut tarpeeksi aikaa, ja ajan saatossa sähkötupakka käsitteenä on tullut ihmisille tutuksi. Sähkötupakkavalmistajien ei tarvitsekaan enää siis rajoittaa kertakäyttöisten sähkötupakkalaitteiden ulkomuotoa muistuttamaan perinteistä tupakkaa. Ihmiset tunnistavat nykyään laitteen sähkötupakaksi, vaikka se ei näyttäisikään perinteiseltä tupakalta.

Kertakäyttöiset sähkötupakkalaitteet ovatkin tästä johtuen nykyään kooltaan hieman isompia. Laitteen isompi fyysinen koko on mahdollistanut isompien akkujen ja atomisaattorien käytön kertakäyttöisessä sähkötupakassa. Tämä muutos on parantanut merkittävästi kertakäyttöisten sähkötupakkalaitteiden laatua.

Myös akkuteollisuuden kehitys on osaltaan vaikuttanut positiivisesti kertakäyttöisen sähkötupakan suosion kasvuun. Nykyaikaisen akkuteknologian avulla pienempään tilaan saadaan mahdutettua enemmän virtaa kuin aikaisemmin, mikä on parantanut kertakäyttöisten sähkötupakkalaitteiden laatua ja käytettävyyttä.

Parempien akkujen käyttö ja laitteen isompi koko ovat mahdollistaneet sen, että kertakäyttöistä sähkötupakkalaitetta pystyy huoletta käyttämään koko päivän, koska laitteen akku kestää käyttöä pidempään ja nestesäiliöön mahtuu enemmän nikotiininestettä.

Tämä kehitys on johtanut siihen, että kertakäyttöistä sähkötupakkaa ei tarvitsekaan uusia yhtä usein kuin ennen, mikä on parantanut merkittävästi kertakäyttöisen sähkötupakan käytettävyyttä.

Kertakäyttöistä sähkötupakkaa saa usealla eri makuvaihtoehdolla

Kuten sanottu, kertakäyttöiset sähkötupakat valmistettiin aikaisemmin sillä ajatuksella, että ne toimivat aloituslaitteena tupakoitsijalle, joka haluaa siirtyä perinteisestä tupakan poltosta sähkötupakan käyttäjäksi.

Tämä näkökulma rajoitti siten kertakäyttöisissä sähkötupakoissa käytettävien nikotiininesteiden makuvalintoja, jotka oli päätelty kohderyhmän perusteella. Kertakäyttöisen sähkötupakan makuvaihtoehtoja olikin tarjolla vain kaksi: laitteita myytiin joko tupakanmakuisella nikotiininesteellä tai mentolin makuisella nikotiininesteellä.

Tupakanmakuisella ja mentolin makuisella nikotiininesteellä tulee aina olemaan paikkansa sähkötupakkamarkkinoilla. On kuitenkin huomioitava, että useimmat sähkötupakankäyttäjät käyttävät muita makuja nikotiininesteissään mentolia tai tupakan makua.

Perinteisen tupakan käyttäjät, jotka siirtyvät tupakasta sähkötupakkaan, käyttävätkin mieluummin makeampia ja hedelmäisempiä makuja. Useiden erilaisten makuvaihtoehtojen saatavuus onkin tärkeässä roolissa, kun tupakoitsija vaihtaa perinteisen tupakan sähkötupakkaan.

Nykyään valmistajat ovat paremmin perillä kuluttajien mieltymyksistä, joten valmistajat ovat tuoneet eurooppalaiselle sähkötupakkamarkkinoille kertakäyttöisiä sähkötupakkalaitteita useilla eri makuvaihtoehdoilla.

Nikotiinisuola on tehnyt käyttökokemuksesta paremman

Ehkäpä tärkein syy kertakäyttöisten sähkötupakkalaitteiden suosion räjähdysmäiselle kasvulle piilee kuitenkin nikotiinisuolassa.

Ennen kertakäyttöisissä sähkötupakkalaitteissa käytetyn nikotiininesteen nikotiini oli niin sanottua freebase-nikotiinia. Useimmat käyttäjät varmasti tietävät, että freebase-nikotiinilla valmistettu nikotiinineste tuottaa korkeilla nikotiinipitoisuuksilla epämiellyttävän kurkkutuntuman.

Jotta vältyttiin epämiellyttävältä käyttökokemukselta, valmistajat päätyivätkin aluksi käyttämään alhaisia nikotiinipitoisuuksia vanhanaikaisissa kertakäyttöisissä sähkötupakkalaitteissa.

Alhainen nikotiinipitoisuus tekikin siten kertakäyttöisen sähkötupakan käyttämisestä tupakanpolttajan näkökulmasta vähemmän tyydyttävää kuin perinteisen tupakan polttamisesta. Huonompi käyttökokemus tarkoitti, että tupakoitsijat eivät todennäköisesti vaihtaneet perinteistä tupakkaa sähkötupakkaan.

Nikotiinisuolan käyttöönotto muutti kuitenkin merkittävästi kertakäyttöisen sähkötupakan tarjoamaa käyttökokemusta. Koska nikotiinisuola on vähemmän emäksistä kuin freebase-nikotiini, nikotiinisuolan käyttö ei ärsytä kurkkua edes korkeilla nikotiinivahvuuksilla.

Nikotiinisuolan käyttö nikotiininesteessä on siten mahdollistanut sen, että myös kertakäyttöisellä sähkötupakkalaitteella on mahdollista käyttää vahvempia nikotiininesteitä ilman, että korkea nikotiinipitoisuus aiheuttaa epämiellyttävää kurkkutuntumaa.

Nykyaikainen kertakäyttöinen sähkötupakka on tarpeeksi hyvä monille käyttäjille

Nikotiininesteen korkeampi nikotiinipitoisuus tekee kertakäyttöisen sähkötupakan käyttökokemuksesta miellyttävämpää, mikä on johtanut siihen, että ihmiset ovat enenevissä määrin alkaneet vaihtamaan perinteisestä tupakasta kertakäyttöiseen sähkötupakkaan.

Erona entiseen tilanteeseen on se, että enää ei ole juurikaan syitä vaihtaa kertakäyttöisestä sähkötupakkalaitteesta monimutkaisempiin sähkötupakkalaitteisiin. Nykyaikaiset kertakäyttöiset sähkötupakkalaitteet ovat kehityksen ansiosta siinä pisteessä, että ne tarjoavat käyttäjälle tyydyttävän käyttökokemuksen edullisemmin ja käytännöllisemmin kuin koskaan aiemmin.

Toisin sanoen kertakäyttöisten sähkötupakkalaitteiden helppokäyttöisyyden, laadun, useiden makuvaihtoehtojen, korkean nikotiinipitoisuuden sekä etenkin hinnan takia eurooppalaiset sähkötupakan käyttäjät eivät enää koe tarpeelliseksi siirtyä kertakäyttöisistä sähkötupakoista monimutkaisempien sähkötupakkalaitteiden pariin.

Kertakäyttöisen sähkötupakan tilanne Suomessa

Koska kertakäyttöisen sähkötupakan suosi on kasvanut muualla Euroopassa, on mahdollista, että myös Suomessa kertakäyttöisten sähkötupakkalaitteiden suosio voi kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa.

On silti pidettävä mielessä, että Suomi on suhteellisen pieni sähkösavukemarkkina. Kuten kaikilla muillakin aloilla, tuotteet ja ilmiöt rantautuvat Suomeen yleensä viiveellä. Onkin mielenkiintoista nähdä, milloin kertakäyttöiset sähkötupakat tulevat Suomen sähkötupakkamarkkinoille.

Pienistä markkinoista huolimatta voidaan silti spekuloida, että myös Suomessa löytyy kysyntää laadukkaille kertakäyttöisille sähkösavukkeille.

Varmistaako makuainekielto sen, että tupakoitsijat pitäytyvät tupakassa?

Kertakäyttöisten sähkötupakoiden nikotiininesteissä käytetyt makuaineet ovat olleet yksi sen suosion kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Mikäli tuotteet rantautuvat Suomeen, onkin mielenkiintoista nähdä, millä tavalla makuainekielto vaikuttaa niiden suosioon. Viekö makuainekielto isoimman terän pois kertakäyttöisten sähkösavukkeiden suosiolta?

Suomessa voimassa oleva makuainekielto sallii maustamattoman nikotiininesteen lisäksi ainoastaan tupakanmakuisen nikotiininesteen myynnin. Suomen makuainekielto poikkeaa useimmista EU-maista, joissa tällaista sähkötupakan makuainekieltoa ei ole voimassa.

Suomi saattaa tiukoilla laeilla säännellä itselleen pimeät markkinat kertakäyttöisten sähkötupakkalaitteidenkin kohdalla. Tiukat lait vaikeuttavat tuotteiden pääsyä markkinoille, mikä valitettavasti on omiaan pitämään pimeät markkinat hengissä ja tupakoitsijat tupakassa.

Jaa artikkeli

Tutustu myös näihin

Liity sähköpostilistalle

Tuotamme aktiivisesti katsauksia Suomen sähkösavukemarkkinasta ja globaaleista ilmiöistä. Liity postituslistallemme ja saat artikkelimme suoraan sähköpostiisi.

Katso myyntipisteet

Jälleenmyyjät

Tuotteemme löytyvät jo yli 700 kioskista, kaupasta ja huoltoasemalta ympäri Suomea. Etsi täältä lähin jälleenmyyjäsi.