Sähkösavukkeen ja nikotiinikorvaushoidon vaikutus tupakoinnin lopettamisessa

Iso-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan sähkötupakka saattaa olla perinteistä nikotiinikorvaushoitoa tehokkaampi apu tupakan lopettamisessa.

Sähkösavukkeesta ehkä helpotus tupakasta irti pääsemiseen

Iso-Britannian suunnalta kuuluu potentiaalisesti hyviä uutisia niille, jotka ovat kamppailleet tupakoinnin lopettamisen kanssa pitkään ja tuloksetta. Perinteinen nikotiinikorvaushoito ei ehkä olekaan tehokkain tapa päästä eroon tupakasta niin kuin aikaisemmin on luultu. Englannissa nikotiinikorvaushoidon rinnalle on tullut uusi hoitotapa, sähkösavuke, joka voi mahdollisesti auttaa tupakoinnin lopettamisessa tehokkaammin kuin nikotiinikorvaustuotteet. Englannin viralliset tahot myös tukevat sähkösavuketta tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä. Public Health England aloitti vuonna 2012 vuosittain tapahtuvan Stoptober-nimisen tupakoinnin lopettamiseen tähtäävän kampanjan, joka kehottaa kansalaisia lopettamaan tupakoinnin lokakuun ajaksi. Pari vuotta sitten sähkösavuke otettiin ensimmäistä kertaa mukaan kampanjaan edistämään tupakoinnin lopettamista.

Nikotiinikorvaushoidon vaikutukset paremmin tiedossa

The New England Journal of Medicine julkaisi tutkimuksen, jossa verrattiin sähkösavukkeiden ja nikotiinikorvaushoidon tehokkuutta tupakoinnin lopettamiseen. Tutkimuksen mukaan sähkösavukkeita käytetään yleisesti tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä, mutta näyttöä sähkösavukkeiden tehokkuudesta on kuitenkin hyvin rajallisesti verrattuna muihin hyväksyttyihin tupakoinnin lopettamista edistäviin tuotteisiin ja keinoihin. Tämän tutkimuksen rahoituksen takana olivat National Institute for Health Research ja Cancer Research UK.

Iso-Britannian kansallisen terveyspalvelun tupakoinnin lopettamispalveluja käyttävät aikuiset jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään: ensimmäinen ryhmä sai nikotiinikorvaushoitoa ja toisen ryhmän tuli yrittää tupakoinnin lopettamista sähkösavukkeiden avulla. Nikotiinikorvaushoitoon määrätyt saivat valita nikotiinikorvaustuotteet tai tuoteyhdistelmät mielensä mukaan kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin. Toiseen ryhmään kuuluvat saivat sähkösavukkeen ja yhden pullon 18mg vahvuista nikotiininestettä, minkä lisäksi heitä myös kehotettiin ostamaan tarpeen mukaan lisää nikotiininesteitä oman maun ja vahvuuden mukaan. Testijakson aikana hoitoa annettiin myös käyttäytymistuen muodossa kerran viikossa vähintään neljän viikon ajan.

Tutkimuksen ensisijainen seuraus oli vuoden mittainen tupakoimattomuus, joka todennettiin biokemiallisin menetelmin hoitojakson lopussa. Tutkimuksen toissijaisena seurauksena oli muun muassa hengityselimiin liittyvät oireet.

Sähkösavukkeet tehokkaampia kuin nikotiinikorvaushoito?

Yhteensä 886 henkilöä osallistui tutkimukseen. 18% sähkötupakan hoitomuodoksi saaneista saavutti yhden vuoden tupakoimattomuuden, kun taas nikotiinikorvaustuotteita käyttävällä ryhmällä sama lukema oli 9,9%. Sähkösavukeryhmään kuuluvat jäsenet käyttivät todennäköisemmin heille määrättyjä tuotteita viikolla 52 kuin se ryhmä, jolle oli määrätty nikotiinikorvaushoito. Testijakson aikana sähkösavukkeita käyttäneet ilmoittivat useammin kurkun tai suun ärsytyksestä, kun taas nikotiinikorvaushoidossa olleet ilmoittivat useammin kärsineensä pahoinvoinnista. Sähkösavukkeita käyttäneellä ryhmällä yskä ja limaneritys vähenivät enemmän kuin nikotiinikorvaushoitoryhmällä.

Tutkimuksen perusteella sähkösavukkeet olivat tehokkaampia tupakoinnin lopettamisessa kuin nikotiinikorvaushoito, kun molempiin hoitomuotoihin myös liitettiin potilaalle tarjottava käyttäytymistuki.

Iso-Britannian virallisten tahojen suhtautuminen sähkötupakkaan onkin mielenkiintoista katsottavaa näin suomalaisesta näkökulmasta. Mielenkiintoista on myös se, että minkälaisia tutkimustuloksia Suomessa lähitulevaisuudessa saadaan sähkösavukkeiden haitallisuudesta ja toivottavasti myös niiden tehokkuudesta tupakoinnin lopettamisessa. Englannissa tutkitaan jatkuvasti sähkösavukkeiden vaikutuksia. Varmaa on kuitenkin se, että keskustelu asian ympärillä tulee jatkumaan tulevaisuudessakin.

Lähde: The New England Journal of Medicine

Jaa artikkeli

Tutustu myös näihin

Liity sähköpostilistalle

Tuotamme aktiivisesti katsauksia Suomen sähkösavukemarkkinasta ja globaaleista ilmiöistä. Liity postituslistallemme ja saat artikkelimme suoraan sähköpostiisi.

Katso myyntipisteet

Jälleenmyyjät

Tuotteemme löytyvät jo yli 700 kioskista, kaupasta ja huoltoasemalta ympäri Suomea. Etsi täältä lähin jälleenmyyjäsi.