Suomen Tuontiliikkeen sähkösavukekysely 2020

Teimme sähkösavukekyselyn suomalaisille sähkösavukkeiden käyttäjille keväällä 2020, jossa tarkoituksena oli selvittää suomalaisten sähkötupakan käyttäjien kulutustottumuksia. Kuluttajilta kysyttiin esimerkiksi, miten vuonna 2016 voimaantullut tupakkalaki oli muokannut sähkötupakan käyttäjien sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden kulutustottumuksia.

Sähkösavukekyselyyn vastasi lähes 400 kuluttajaa, ja se tuotti mielenkiintoisia havaintoja esimerkiksi sähkösavukkeissa käytetystä nikotiininesteen nikotiinipitoisuudesta. Kyselyn tuloksista paljastui myös ohjaako nikotiininesteen verotuksen taso sähkötupakan käyttäjien kulutustottumuksia. Kyselyssä annettiin myös vastaajille mahdollisuus vapaaseen kommentointiin. Vapaa sana tarjosi myös uusia näkökulmia ja ajattelemisen aihetta.

Kuluttajilla on edelleen vanhentunutta tietoa sähkötupakan myyntipaikoista

Kyselyn yksi mielenkiintoisimmista havainnoista oli se, että monella vastaajalla oli vielä vääriä ja vanhentuneita käsityksiä sähkötupakkatuotteiden saatavuudesta. Osa vastaajista on ollut siinä uskossa, että sähkösavuketuotteita saa vain erikoisliikkeistä. Tämä ei ole koko totuus, sillä sähkösavukelaitteita ja nikotiininesteitä on saanut myydä kioskeissa ja marketeissa jo neljä vuotta, uuden tupakkalain tullessa voimaan vuonna 2016. Markkinointikiellolla on osuutta asian epäselvyyteen, sillä kuluttajille on ollut käytännössä mahdotonta tiedottaa, missä sähkösavuketuotteita myydään.

Sähkötupakkatuotteita ja nikotiininesteitä on saatavilla myös tavallisista marketeista ja kioskeista

Mistä voi ostaa sähkötupakkaa? Nykypäivänä sähkötupakkalaitteita ja nikotiininesteitä saa käytännössä kaikkialta, mistä normaalia tupakkaakin voi ostaa. Maahantuomiamme sähkösavukkeita ja nesteitä voi ostaa erikoisliikkeiden lisäksi niin lähikaupoista, isommista marketeista kuin kioskeistakin. Sähkötupakkatuotteiden myyjät löydät Jälleenmyyjät-sivulta.

Kyselyn perusteella valikoima on vastaajille tärkeä asia ostopaikkaa valittaessa, mutta valikoimaa merkittävämmäksi tekijäksi nousi kuitenkin ostopaikan sijainti. Arvelemmekin, että kioskien valikoimien kasvaessa sähkösavukemarkkinoiden keskipiste tulee siirtymään tulevaisuudessa erikoisliikkeistä yhä enemmän kioskipainotteiseksi.  Sijainti, yllämainitun valikoiman laajenemisen lisäksi, tulee olemaan kioskien suurimpia valttikortteja sähkösavukemarkkinoilla.

Kaavio sähkötupakan ostopaikan valintaan vaikuttavista tekijöistä. Sijainti osoittautui merkittävimmäksi tekijäksi.
Sijainti osoittautui sähkötupakan ostopaikkaa valittaessa vaikuttavimmaksi tekijäksi.

Kioskeja on lähes jokaisella paikkakunnalla, kun taas sähkösavukkeisiin keskittyneitä erikoisliikkeitä on Suomen kokoisessa maassa melko vähän. Arvioimme myös, että sähkösavukkeisiin keskittyneiden erikoisliikkeiden lukumäärä tulee pienenemään lähitulevaisuudessa ja jäljelle jäävät todennäköisesti vain kourallinen erikoisliikkeitä isompiin kaupunkeihin.

Kulutustottumukset paljastavat sähkötupakoitsijoiden suosivan alhaista nikotiinin määrää

Kyselyn yhtenä kohtana oli sähkötupakassa käytetyn nikotiininesteen nikotiinipitoisuus. Kyselyyn vastanneiden lähes 400 sähkötupakoitsijan keskimääräinen nikotiininesteen nikotiinipitoisuus on melko alhainen, etenkin perinteiseen tupakkaan verrattuna. Keskimäärin kyselyyn vastanneiden nikotiininesteet sisälsivät noin kolme milligrammaa nikotiinia per millilitra, kun taas perinteisessä tupakassa nikotiinia on keskimäärin noin 10-12 milligrammaa per tupakka. Osa vastaajista käyttää sähkösavukkeissaan nikotiinitonta nestettä.

Tavallisessa tupakassa enemmän vaarallisia aineita

Tavallisen tupakan vaarallisimmat aineet ovat palamisprosessin yhteydessä muodostuvat kemikaalit. Perinteisen tupakan palamisprosessissa syntyy yli 7000 kemikaalia, jotka ovat tunnetusti syöpää aiheuttavia. Esimerkiksi häkä ja terva lukeutuvat näihin palamisen mukana muodostuviin vaarallisimpiin aineisiin, jotka kulkeutuvat elimistöön savun hengittämisen välityksellä. Myös nikotiini, jota tavallisessa tupakassa on noin kymmenestä kahteentoista milligrammaa per tupakka, lasketaan yhdeksi tupakan haitalliseksi aineeksi.

Sähkösavuketta käytettäessä näitä yli 7000 haitallista kemikaalia ei synny, koska sähkösavuketta ei harhaanjohtavasta nimestään huolimatta polteta vaan höyrystetään. On myös hyvä muistaa, että sähkötupakan nikotiinipitoisuus on täysin sähkötupakan käyttäjän päätettävissä. Suomessa terveysviranomaiset suhtautuvat kuitenkin negatiivisesti sähkötupakan käyttöön tupakasta vieroittumisen apuvälineenä, mutta esimerkiksi Englannissa asia on päinvastainen. Olemme kirjoittaneet aiheesta artikkeleissamme Sähkösavukkeen ja nikotiinikorvaushoidon vaikutus tupakoinnin lopettamisessa ja Englantilaisten uskomukset sähkötupakasta eivät vastaa viranomaisten käsityksiä.

Nikotiininesteen veronkorotus voi johtaa ulkomailta tilaamiseen rangaistuksenkin uhalla – mikä neuvoksi?

Mielenkiintoinen havainto kyselyn tuloksista oli se, että 98,9 prosenttia vastaajista ilmoitti käyttävänsä jotain muuta kuin tupakanmakuista nikotiininestettä. Kyselyn perusteella nettikaupat ja pimeät markkinat ovat suosittuja nikotiininesteiden ostopaikkoja sähkötupakoitsijoiden keskuudessa.

Kaavio käytetyn nikotiininesteen mausta. Suurin osa vastaajista ilmoitti käyttävänsä muuta kuin tupakanmakuista nikotiininestettä
Suurin osa vastaajista ilmoitti käyttävänsä muuta kuin tupakanmakuista nikotiininestettä

Vaikka sijainti määrää ostopaikan, ohjaa hintataso myös omalta osaltaan kulutustottumuksia. 62,5 prosenttia vastaajista ilmoitti nikotiininesteiden hinnan ohjaavan heidän kulutustottumuksiaan. 33,9 prosentille vastaajista hinnan merkitys on suuri. Nikotiininesteiden hintataso on noussut tupakkaveron myötä. Suomen korkea hintataso verrattuna muihin maihin onkin osaltaan varmasti vaikuttanut siihen, että lähes kolmannes vastaajista tilaa nikotiininesteensä internetistä, vaikka nettikauppa on uuden tupakkalain myötä laissa kiellettyä. Nikotiininesteitä tilataankin ulkomailta alemman hinnan takia rangaistuksen uhasta huolimatta.

Olisiko nikotiininesteiden verotusta mahdollista kohtuullistaa niin, että tulot ja verotuotot eivät valuisi ulkomaille jatkossa? Yksi ratkaisu voisi olla esimerkiksi se, että alemman nikotiinipitoisuuden nikotiininesteitä verotettaisiin kevyemmin kuin enemmän nikotiinia sisältäviä nesteitä. Tällaisella verotuksella voisi olla kaksi selkeää hyötyä. Ensinnäkin se voisi vähentää nettitilaamista, koska se toisi vähemmän nikotiinia sisältävien tuotteiden hintatasoa lähemmäs ulkomaiden hintatasoa.

Jos hintataso ei eroa merkittävästi muista maista, kynnys riskinottamiseen kasvaa silloin huomattavasti. Toiseksi, alemman nikotiininestepitoisuuden alempi verotus voisi ohjata käyttäjiä kuluttamaan entistä pienempiä määriä nikotiinia nikotiininesteissä. Jos nikotiininesteiden verotustaso nousee tulevaisuudessa, lisääntyykö myös nikotiininesteiden tilaaminen ulkomailta?

Kaavio nikotiininesteen hinnan vaikutuksesta sähkötupakoitsijoiden kulutustottumuksiin.
Nikotiininesteen hinta ohjaa sähkötupakoitsijoiden kulutustottumuksia.

Moni kyselyyn vastanneista on päässyt eroon tupakasta sähkötupakan avulla

Kyselyssä annettiin lopuksi vastaajille vapaa sana. Kommentteja tuli lähes sata kappaletta. Vapaa sana -osion vastauksien yleisin teema liittyy siihen, että sähkötupakka on auttanut entisiä tupakoitsijoita pääsemään perinteisestä tupakasta eroon.

Myös aikaisemmin mainittu epäselvyys sähkötupakan myyntipaikoista käy ilmi kommenteista. Monet eivät ole tietoisia siitä, että sähkösavukkeita saa ostettua ihan tavallisista marketeista ja kioskeista, eikä pelkästään erikoisliikkeistä. Lisäksi vastaajat ottivat kantaa etämyyntiin, jonka laillistamista peräänkuulutettiin. Vapaa sana -osion voisi tiivistää ajatukseen siitä, että vain harvalla kuluttajalla on riittävästi tietoa tupakkalaista.

Yhteenveto sähkösavukekyselyn tuloksista

Suomen Tuontiliike teki keväällä sähkösavukekyselyn, jolla pyrittiin kartoittamaan niitä tekijöitä, jotka ohjaavat suomalaisten sähkötupakoitsijoiden kulutusta. Kyselyn tuloksista paljastu mielenkiintoisia yksityiskohtia. Valikoima ja hinta ovat kuluttajille tärkeitä, mutta kuluttajat pitävät sijaintia tärkeimpänä tekijänä sähkösavuketuotteiden ostopaikkaa valittaessa. Tosin ostopaikkojen suhteen kuluttajat ovat tietämättömiä.

Sähkösavukkeissa nikotiininesteen nikotiinipitoisuus on helposti säädeltävissä. Monet kyselyyn vastanneista käyttävätkin keskimäärin vain 3 milligrammaa nikotiinia sisältäviä nikotiininesteitä.

Sähkösavuketuotteiden ja nikotiininesteiden tilaaminen internetistä on nykyisessä tupakkalaissa kiellettyä, mutta monet ottavat silti tietoisen riskin tilaamalla nikotiininesteensä netistä. Tilannetta voitaisiin parantaa esimerkiksi pienentämällä pienempiä nikotiinipitoisuuksia sisältävien nikotiininesteiden verotusta. Pieni hintatasojen ero vähentäisi ulkomailta tilaamisen houkuttelevuutta.

Jaa artikkeli

Tutustu myös näihin

Liity sähköpostilistalle

Tuotamme aktiivisesti katsauksia Suomen sähkösavukemarkkinasta ja globaaleista ilmiöistä. Liity postituslistallemme ja saat artikkelimme suoraan sähköpostiisi.

Katso myyntipisteet

Jälleenmyyjät

Tuotteemme löytyvät jo yli 700 kioskista, kaupasta ja huoltoasemalta ympäri Suomea. Etsi täältä lähin jälleenmyyjäsi.