Tupakkalaki uudistuu ja sillä on vaikutusta myös sähkötupakkaan

Kuva siitä, miltä yhdenmukaistettu sähkötupakkapakkaus saattaa tulevaisuudessa näyttää. Pakkauksessa on tummanruskea väritys ja tuotteen nimi on kirjoitettu pelkistetyllä fontilla, minkä lisäksi pakkauksessa on myös varoitusteksti.

Uusi tupakkalaki yhdenmukaistaa sähkötupakan ja nikotiininesteiden pakkausten ulkoasuja.

 

Tupakkalain uusi versio tuli voimaan 1.5.2022, ja se toi mukanaan lisää tiukennuksia, Länsiväylä uutisoi. Yksi esimerkki uusista tiukennuksista on se, että toukokuun ensimmäisestä päivästä lähtien tupakointia ei ole enää saanut harjoittaa leikkikentillä tai uimarannoilla. Monelta osin uudet muutokset astuvat voimaan vasta ensi vuoden puolella.

Uudessa tupakkalaissa on myös muutoksia, jotka vaikuttavat merkittävästi sähkötupakkaan, nikotiininesteisiin ja alan toimijoihin.

Sähkötupakalle ja nikotiininesteille yhdenmukaistettu tuotepakkaus

Uuden tupakkalain pykälät § 32–36b käsittelevät tupakka- ja sähkötupakkatuotteiden tuotepakettien ulkoasua. Tupakkalain uudistuksen myötä kaikkiin nikotiininesteisiin ja sähkötupakkatuotteisiin on tulossa yhdenmukaistetut tuotepakkaukset.

Sääntely, joka koskettaa sähkötupakan ja nikotiininesteiden tuotepakkausten yhdenmukaistamista, tulee voimaan 1.5.2023.

Tuotepakkausten yhdenmukaistamisella pyritään vähentämään houkuttelevina pidettävien pakkausulkoasujen markkinoinnin tehokkuutta. Sähkötupakat ja nikotiininesteet eivät saa ulkomuodoltaan erottua muista samanlaisista tuotteista, sillä lakiuudistuksen jälkeen ulkoasun avulla ei saa enää pyrkiä edistämään sähkötupakan ja nikotiininesteiden myyntiä.

Miltä uudet sähkötupakan ja nikotiininesteiden tuotepakkaukset tulevat näyttämään?

Nykyisessä muodossaan tupakkalaki rajaa nyt jo paljon sitä, mitä tuotepakkauksissa saa kuluttajalle kertoa. Siten tuotepakkauksissa olevan tekstin luonteeseen uusi sääntely ei tule juurikaan vaikuttamaan.

Ulkoasuun uusi tupakkalaki kuitenkin vaikuttaa. Mitä tulevaisuuden tuotepaketeilta on sitten lupa odottaa? Tarkkaa tietoa ulkoasusta ei vielä ole. Voidaan silti olettaa, että pakkausten ulkoasun värissä seurataan muun maailman asettamaa esimerkkiä, jossa pakkaus on väriltään aavistuksen vihreään taittuva ruskea.

Muualla maailmalla käytetty väri on tarkemmin nimeltään Pantone 448 C. Tätä tumman ruskeaa väriä on epävirallisesti kutsuttu maailman rumimmaksi väriksi. Väri on epäilemättä valittu juuri luotaantyöntävyytensä takia pelkistettyjen tupakkatuotepakkausten väriksi.

Kuva Pantone 448 C väristä

Värin luotaantyöntävyydellä toivotaan olevan tupakan käyttöä vähentävä vaikutus.

Pantone 448 C -väriä käytetään pelkistetyissä tupakkapakkauksissa muun muassa Ranskassa, Englannissa, Irlannissa, Israelissa, Norjassa, Belgiassa ja Alankomaissa.

Kirkkaiden ja houkuttelevien värien lisäksi myöskään logoja tai myyntiä edistävinä tulkittavia kuvia ei tuotepakkauksissa tulla jatkossa näkemään, ja tuotteen nimi kirjoitetaan tulevaisuudessa pakkaukseen vain pelkistetyllä fontilla.

Suomessa sähkötupakkatuotteet ovat piilossa tupakkakaapissa

Suomi seuraa muun maailman esimerkkiä yhdenmukaisten tuotepakkauksien kohdalla, minkä takia tämä ratkaisu ei ole yllättävä.

On silti varauduttava siihen, että pakkausten yhdenmukaistamisen vaikutus tupakoinnin vähenemiseen voi jäädä verrattain pieneksi. Esimerkiksi Ranskassa tupakointi lähti jopa päinvastaisesti nousuun yhdenmukaisten tuotepakkauksien käyttöönoton jälkeen.

Suomessa tupakkatuotteet, sähkötupakat ja nikotiininesteet ovat olleet pitkään kaupoissa tupakkakaapissa piilossa asiakkaiden katseilta. Toisin sanoen sähkötupakan ja nikotiininesteiden pakkauksien ulkoasuilla ei ole tähänkään mennessä pystytty markkinoimaan sähkötupakkatuotteita ja nikotiininesteitä asiakkaille.

Tupakkakaappien takia yhdenmukaisten tuotepakkauksien vaikutus tupakoinnin ja sähkötupakoinnin vähenemiseen tulee todennäköisesti jäämään hyvin pieneksi Suomessa.

Nikotiininesteiden valvontamaksu sähkötupakka-alan toimijoille

Toinen merkittävä muutos, joka koskettaa sähkötupakka-alaa, on tupakkalain 91 §:ssä esitetty nikotiininestepullojen valvontamaksu.

Valvontamaksu koskettaa nikotiininesteitä ja nikotiinittomia nesteitä, ja se on suuruudeltaan 0,01 euroa millilitralta. 10 millilitran nikotiininestepullon kohdalla valvontamaksu on silloin 0,10 euroa jokaisesta nikotiininestepullosta.

Valvontamaksu peritään joko nikotiininesteiden valmistajilta tai nikotiininesteiden maahantuojilta.

Suomen uudessa tupakkalaissa oleva nikotiininestepullojen valvontamaksu on verrattain poikkeuksellinen, sillä muualla maailmassa sähkösavukealan toimijoilta ei veroteta ylimääräistä valvontamaksua nikotiininestepulloista.

Valvontamaksua perustellaan Valviralle lain valvonnasta aiheutuvien kustannusten kattamisella.

Nikotiininesteiden valvontamaksuun 70 000 euron enimmäismäärä

Valvontamaksun aiheuttama korotus valmistajien ja maahantuojien kustannuksiin on tuntuva. Nikotiininestepullojen valvontamaksulle on kuitenkin asetettu vähittäis- ja enimmäissuuruudet. Jatkossa sähkötupakka-alan toimijat joutuvatkin maksamaan valvontamaksua vuodessa vähintään 300 euroa ja enintään 70 000 euroa.

Enimmäisrajan asettaminen valvontamaksun määrään on huojentava tieto alan toimijoiden näkökulmasta. Valvontamaksun enimmäismäärä tarkoittaa etenkin isoille sähkötupakka-alan toimijoille sitä, että pullokohtainen valvontamaksu tulee olemaan merkittävästi pienempi kuin aikaisemmin esimerkkinä mainittu 10 sentin valvontamaksu jokaisesta nikotiininestepullosta.

Nostaako valvontamaksu nikotiininesteiden kuluttajahintoja?

Aika näyttääkin, kykenevätkö alan toimijat kantamaan valvonnasta aiheutuvan ”lisäveron” taakan itsenäisesti, vai vaikuttaako valvonnasta aiheutuvat lisäkustannukset nikotiininesteiden kuluttajahintoihin.

On muistettava, että valvontamaksun lisäksi kustannuksia kasvattaa esimerkiksi nikotiininesteiden valmistevero. Vuodesta 2016 lähtien nikotiininesteiden valmistusta on Suomessa verotettu historiallisen suurella 3 euron valmisteverolla, joka nostaa kuluttajahintoja merkittävästi.

Nikotiiniesteiden korkea kuluttajahinta on omiaan ylläpitämään Suomen kohtuuttoman suurta nikotiininesteiden harmaata markkinaa. Mikäli valvontamaksu kasvattaa nikotiininesteiden kuluttajahintoja entisestään, se voi pahimmassa tapauksessa lisätä kohtuuttomasti harmaan markkinan hyötyä riskiin suhteutettuna.

Kasvava kuluttajahinta yhdistettynä puutteellisen valvontaan tekeekin harmaasta markkinasta entistä houkuttelevamman kuluttajan näkökulmasta. Harmaata markkinaa olisi mahdollista vähentää oikeanlaisella valvonnalla, jos valvonta kohdistettaisiin etupäässä tulliin ja rajalle.

Mutta tässä kontekstissa valvonnalla tarkoitetaan lähinnä kaupoissa kiertäviä tarkastajia, joiden työnkuvana on esimerkiksi analysoida sähkötupakkamerkkien nimien houkuttelevuutta ja pohtia, tulisiko tuotteet mahdollisesti poistaa myynnistä. Valvonta tässä muodossa ei siten ole tehokas työkalu nikotiininesteiden harmaan markkinan kitkemiseen.

Tupakkalaki ottaa huomioon jatkossa myös HNB-tuotteet

Uudessa tupakkalaissa huomioidaan myös tuotteet, jotka on tarkoitettu tupakkatuotteiden kuumentamiseen. Polttamisen sijasta elektroninen laite lämmittää tupakan lehtiä, ja tällä lämmitysprosessilla luodaan höyryä, joka on tarkoitettu sisään hengitettäväksi.

Tupakkaa lämmittävien tuotteiden englanninkielinen termi on heat-not-burn-tupakka, lyhennettynä HNB. Vakiintunutta suomenkielistä termiä käsitteelle ei vielä ole, mutta tupakkalaissa niistä puhutaan tupakointivälineinä, jotka on tarkoitettu tupakkatuotteen kuumentamiseen.

HNB-tuotteet ovat kasvattaneet suosiotaan etenkin idässä, mutta Suomeen heat-not-burn-tupakkatuotteet eivät ole vielä rantautuneet. Nähtäväksi jääkin, aikovatko tupakkayhtiöt tuoda HNB-tupakkatuotteet Suomeen vai ohitetaanko Suomi liian pienenä markkinana.

 

Jaa artikkeli

Tutustu myös näihin

Liity sähköpostilistalle

Tuotamme aktiivisesti katsauksia Suomen sähkösavukemarkkinasta ja globaaleista ilmiöistä. Liity postituslistallemme ja saat artikkelimme suoraan sähköpostiisi.

Katso myyntipisteet

Jälleenmyyjät

Tuotteemme löytyvät jo yli 700 kioskista, kaupasta ja huoltoasemalta ympäri Suomea. Etsi täältä lähin jälleenmyyjäsi.