Sähkötupakan makuainekielto ja sähkösavukekokeilujen lisääntyminen

Sosiaali- ja terveysministeriö tutki nuorten sähkösavukekokeiluja. Makuainekielto ei ole vaikuttanut nuorten sähkösavukekokeiluihin..

Makuainekiellon vaikutus nuorten sähkösavukekokeiluihin

Nikotiinia sisältävät sähkötupakat tulivat markkinoille vuoden 2016 tupakkalain muutoksen myötä. Lisää tietoa löydät aiheesta Kuluttajat-sivulta. Uusi, EU-direktiivin vaikuttama lakimuutos, salli nikotiinipitoisten sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myynnin kivijalkakaupoissa ilman lääkelupaa. Sitä ennen suomalaiset pystyivät ostamaan sähkösavukkeita ulkomaalaisista nettikaupoista, mutta nettikaupoista ostaminen kuitenkin kiellettiin lakimuutoksella.

Lakimuutoksella rajattiin myös sallitut nikotiininesteen maut, eli niin kutsuttu makuainekielto. Sähkösavukelakimuutoksen jälkeen Suomessa sai myydä ainoastaan tupakanmakuista ja maustamatonta nikotiininestettä. Kirjoitimme sähkötupakan makuainekiellosta artikkelissamme Makuaineet ja Suomen tupakkalaki.

Nikotiininesteiden makuainekielto perustuu suurilta osin suomalaisten viranomaisten ja virkamiesten mielipiteeseen, jonka mukaan nikotiininesteiden makuvaihtoehdot voivat potentiaalisesti houkutella nuoria sähkötupakan pariin, mikä ei olisi kansanterveyttä ajatellen toivottua.

Sähkötupakkakokeilut nuorten keskuudessa

Sähkösavukkeiden käyttäjien tarkkaa määrää on melko hankala määrittää, sillä käyttäjämäärä vaihtelee aina lähteiden ja tutkimusten välillä. Yhteisymmärrys on kuitenkin siitä, että sähkösavukekokeilut ovat lisääntyneet. (1.) (2.) (3.) Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimuksen mukaan poikien sähkösavukekokeilut ovat lisääntyneet vuoden 2016 makuainekiellosta huolimatta. Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimuksesta käy ilmi, että 16-18-vuotiaiden poikien sähkösavukekokeilut lisääntyivät vuosina 2017 ja 2019. Vuosina 2017 ja 2019 16-vuotiaiden tyttöjen sähkötupakkakokeilut vähenivät. 18-vuotiaiden tyttöjen sähkötupakkakokeilut eivät muuttuneet merkittävästi ajanjaksolla. (1.)

Sosiaali- ja terveysministeriö tutki myös nuorten syitä sähkösavukokeilujen takana. Yleisin syy nuorten sähkötupakkakokeiluihin oli nuorten halu kokeilla jotain uutta. Nuoret mainitsivat myös kavereiden sähkösavukkeiden käytön olevan merkittävänä syy nuorten sähkösavukekokeiluihin. Tutkimuksen mukaan makuaineiden laaja valikoima ei toimi merkittävänä motivaattorina nuorten sähkösavukekokeilussa vuonna 2019. (1.)

Sähkösavukkeiden käyttäjien, etenkin aktiivisten käyttäjien, määrä vaihtelee usein tutkimusten välillä. Selvää on kuitenkin se, että nuorten sähkötupakkakokeilut ovat lisääntyneet muutaman vuoden aikana. (2.) (3.)

Onko makuainekiellolla ollut positiivinen vaikutus nuorten sähkötupakan käyttöön?

Toistaiseksi olemassa on hyvin vähän todisteita siitä, että nikotiininesteiden makuainekiellolla on ollut vähentävä vaikutus suomalaisten nuorten sähkötupakan käyttöön. Teini-ikäisten sähkötupakkakokeilut ovat odotustenvastaisesti vain lisääntyneet nikotiininesteiden makuainekiellon jälkeen.

Tulkinnanvaraisten lakipykälien lisäksi lainsäädäntöön vaikuttaa tutkitun tiedon sijasta oletukset ja mielipiteet. Suomalaisilla tutkimuksilla on eniten painoarvoa suomalaisille viranomaisille, ja toistaiseksi on olemassa vain muutama lyhyt suomalainen tutkimus sähkötupakasta ja sähkötupakan vaikutuksista. Makuainekielto sähkösavukkeiden osalta perustuu makuaistiin, joka yksilöllisenä ominaisuutena on mielipidekysymys. Yksinkertaistettuna, tupakkalaissa on pykälä, jonka jokainen ihminen voi tulkita eri tavalla. Viranomaiset käyttävät sähkötupakkaan liittyvässä lainsäädännössä varovaisuusperiaatetta, koska sähkötupakan terveysvaikutuksia ei vielä täysin tunneta.

Parasta toki olisi, jos sähkötupakkalainsäädäntö perustuisi tutkittuun tietoon ja todisteisiin. Suomessa tutkitaan tälläkin hetkellä sähkösavukkeita, ja sähkötupakan terveysvaikutuksista saadaan koko ajan enemmän tietoa. Iso-Britanniassa sähkötupakasta on tullut yksi tuetuista apuvälineistä tupakan lopettamiseen, ja sähkötupakalla on saavutettu siellä hyviä tuloksia. Iso-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa on todettu, että sähkötupakka on jopa perinteisiä nikotiininkorvaustuotteita tehokkaampi apu tupakoinnin lopettamiseen. (4.) Parhaassa tapauksessa myös Suomi ottaisi saman kannan sähkötupakkaan tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä.

Sähkösavukkeet ja perinteinen tupakka tulisi lainsäädännössä erottaa toisistaan. Sähkötupakkaa koskevia lakeja ei pitäisi säätää tupakan hyvin tiedossa olevien terveysvaikutusten perusteella. Nykyisten tietojen valossa on selkeää, että sähkösavuke ei ole terveysvaikutuksiltaan yhtä epäterveellistä kuin tupakka. Kuten Iso-Britannian tapauksessa, sähkötupakan on todettu auttavan tupakoinnin lopettamisessa perinteisiä nikotiinikorvaustuotteita tehokkaammin. Kotimaisen sähkösavuketutkimuksen ei myöskään pitäisi ajaa eurooppalaisen tutkimuksen edelle tapauksissa, joissa tutkimuksen toimeenpanijat, rahoittajat ja tutkijat ovat sekä selkeästi tiedossa että luotettavia.

Lähteet:

  1. Nuorten terveystapatutkimus 2019
  2. THL Nuorten tupakointi
  3. Terveydenhoitajaliitto: Selvin päin kesään!
  4. BBC: E-cigarettes ’much better for quitting smoking’

Jaa artikkeli

Tutustu myös näihin

Liity sähköpostilistalle

Tuotamme aktiivisesti katsauksia Suomen sähkösavukemarkkinasta ja globaaleista ilmiöistä. Liity postituslistallemme ja saat artikkelimme suoraan sähköpostiisi.

Katso myyntipisteet

Jälleenmyyjät

Tuotteemme löytyvät jo yli 700 kioskista, kaupasta ja huoltoasemalta ympäri Suomea. Etsi täältä lähin jälleenmyyjäsi.