Makuainekielto Alankomaihin suunnitteilla

Alankomaihin on suunnitteilla sähkötupakan makuainekielto. Tämä kehityssuunta on yleistymään päin Euroopassa. Makuainekielto on jo voimassa Suomen lisäksi Virossa ja Unkarissa. Alankomaiden lisäksi Saksassa ja Tanskassa kaavaillaan makuainekieltoa sähkötupakalle.

Alankomaihin suunnitellaan sähkötupakan makuainekieltoa

Alankomaiden viranomaiset suunnittelevat sähkötupakan makuainekieltoa, joka tulisi voimaan ensi vuoden alusta keväällä 2021. Lainsäädännön perusteeksi käytetään samaa kuin Suomessa – sähkösavukkeiden makuainekiellolla pyritään vähentämään sähkötupakan houkuttelevuutta lasten ja nuorten keskuudessa. Kuten Suomessa, tupakan maku olisi kuitenkin sallittu. Tupakan maun sallimisella pyritään siihen, että lopettamista harkitsevat tupakoitsijat voisivat jatkossakin käyttää sähkötupakkaa tupakasta eroon pääsemisen apuvälineenä, sanoo terveysministeri Paul Blokhuis.

Kuva Euroopan kartasta maista, joissa makuaineet on kielletty ja maista, joissa makuainekieltoa harkitaan.
Makuaineet ovat kielletty Suomen lisäksi Virossa ja Unkarissa. Alankomaiden lisäksi Liettua, Saksa ja Tanska harkitsevat makuainekieltoa.

Terveysministeri Paul Blokhuis on tunnettu aikeistaan luoda Alankomaihin Euroopan tiukimmin säädellyt tupakka- ja sähkösavukemarkkinat. Blokhuis on esimerkiksi ajanut tämän vuoden lokakuussa voimaantulevaa lakia, joka määrää tupakkatuotteiden tuotepaketeille pelkistetyn ulkoasun. Sähkösavuketuotteiden pakkauksia koskeva laki tulee voimaan vuonna 2022.

Alankomaiden terveysviranomaisten mukaan merkkejä sähkötupakan tehosta tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä on olemassa, mutta terveysviranomaisten mukaan etenkin makeat ja eksoottiset makuaineet toimivat houkuttimena lapsille ja nuorille, mitä makuainekiellolla pyritään kitkemään.

Makuainekielto ei ole ainut sähkötupakkaa koskeva uudistus Alankomaissa. Sähkötupakka sisällytettiin heinäkuun ensimmäinen päivä tupakkalakiin, mikä tuo rajoituksia sähkötupakan käyttöön julkisilla paikoilla. Sähkösavukkeiden käyttöalueita on julkisilla paikoilla rajattu perinteisten savukkeiden tapaan. Käyttökielto koulujen alueilla tulee voimaan elokuussa.

Nikotiininesteille suunnitteilla uusi verotus Alankomaissa

Alankomaiden valtiovarainministeriö on työstämässä uutta verotusmallia nikotiininesteille. Päätös verotuksesta on tulossa lähitulevaisuudessa. Nikotiininesteiden verotus toimii osana toimenpiteitä, joilla pyritään estämään sähkösavukkeiden suosion kasvaminen nuorison keskuudessa.

Alankomaiden makuainekielto kielii yleisestä kehityssuunnasta Euroopassa

Makuainekielto ei ole täysin odottamaton ratkaisu Alankomailta. Monessa muussakin EU-maassa harkitaan tällä hetkellä sähkösavukkeiden makuainekieltoa. Suomessa sähkösavukkeiden makuaineet, pois lukien tupakan maku, kiellettiin vuonna 2017 voimaan tulleen lain myötä. Suomen lisäksi makuaineet ovat kielletty esimerkiksi Unkarissa ja Virossa. Liettuan parlamentti aikoo pian käsitellä sähkötupakan mahdollisia makuainerajoituksia, ja Saksassa aiotaan ottaa makuaineet tarkastelun kohteeksi lähitulevaisuudessa. Näiden lisäksi myös EU aikoo ensi vuonna tarkistaa tupakkatuotedirektiivin, johon eurooppalaiset sähkötupakoinnin vastaiset ryhmät toivovat rajoituksia makuaineille. Makuainekieltoa perustellaan halulla suojella nuorisoa tupakan ja sähkötupakan haitoilta, sillä erilaisten makujen uskotaan tekevän sähkötupakasta houkuttelevan tuotteen nuorten silmissä.

Euroopassa yleistyvä makuainekielto uhkaa lopettaa monia työpaikkoja ja heikentää viranomaisten kykyä valvoa tuotteita

Markkinat tulevat muuttumaan hyvin radikaalisti, jos sähkötupakan makuainekiellot yleistyvät Euroopassa. Nikotiininesteiden valmistajia on lukuisia aivan pienistä yrityksistä isoihin, joista valtaosa keskittyy aivan muuhun kuin tupakan makuisten nesteiden valmistamiseen, eikä monella näistä yrityksistä ole edes halua valmistaa niitä. Tupakan makuiset sähkösavukenesteet edustuvat vain murto-osaa markkinoiden nikotiininesteistä. Makuainekieltojen yleistyessä monet eurooppalaiset nikotiininestetehtaat joutuvat lopettamaan toimintansa, ja etenkin pienimmät nikotiininestetoimijat ovat heikoimmassa asemassa. Makuainekiellon yleistyminen Euroopassa voi toisin sanoen tarkoittaa lukuisten työpaikkojen katoamista.

Kuten Suomessa on havaittu, makuainekiellolla ei ole ollut juurikaan vaikutusta sähkösavukkeiden yleistymisen kanssa. Makuainekielto on ainoastaan vaikuttanut viranomaisten kykyyn valvoa Suomessa käytettyjä tuotteita. Makuainekielto johtaa osittain pimeisiin markkinoihin, jolloin ei voida taata, että käytettävät tuotteet olisi suunniteltu käytettäväksi sähkösavukkeiden kanssa. Viime vuonna Yhdysvalloissa tapahtuneet kuolintapaukset ovat äärimmäinen esimerkki pimeillä markkinoilla myytävien testaamattomien ja valvomattomien tuotteiden aiheuttamista vaaroista. Yhdysvaltojen kuolintapaukset eivät johtuneet laillisista ja kaupassa myytävistä ja tarkasti valvotuista nikotiininesteistä, vaan kuolemien taustalla olivat katukaupassa myytävät kotitekoiset E-vitamiinia sisältäneet kannabisnesteet.

Makuainekielto ei todellisuudessa ratkaise mitään ongelmaa

Onko sähkötupakan makuaineiden kieltämistä kuitenkaan pätevä perustella lasten ja nuorten suojelemisella? Ajatuksena se on järkeenkäypä ja ihailtava, mutta todisteet eivät kuitenkaan puolla sitä, että makuaineet lisäisivät lasten ja nuorten sähkötupakkakokeiluja.

Tällä hetkellä ei ole olemassa riittävästi todisteita siitä, että laaja makukirjo houkuttelisi nuoria kokeilemaan sähkötupakkaa, ja väitettä puoltavat havainnot menevät yleensä virhemarginaalin piiriin. Suomalaisten teini-ikäisten sähkötupakkakokeilut ovat vain lisääntyneet makuainekiellosta huolimatta. Makuainekielto on ollut voimassa kohta yli kolme vuotta. Voidaan todeta, että makuainekiellolla on ollut toivottua päinvastainen vaikutus.

Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimuksessa suomalaiset nuoret vastasivat, ettei makuaineiden laaja valikoima toimi merkittävänä motivaatiotekijänä sähkösavukekokeiluille. Tutkimuksesta käy ilmi, että nuorten yleisimmät syyt sähkötupakkakokeiluille olivat laajan makuainevalikoiman sijaan halu kokeilla jotain uutta sekä kaverien sähkösavukkeiden käyttö. Koska nuoret eivät aloita sähkötupakointia makuaineiden takia, makuainekiellolla ei siten todellisuudessa ratkaista mitään olemassa olevaa ongelmaa. Makuaineiden kieltäminen lasten ja nuorten suojelemiseen vetoamalla ei ole todisteiden valossa pätevä peruste makuainekiellolle.

Makuainekiellosta sittenkin enemmän haittaa kuin hyötyä?

Makuainekielto voikin todellisuudessa aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Maissa, joissa sähkötupakan makuaineet ovat kielletty tupakkalaissa, sallitaan usein kuitenkin ainoana poikkeuksena tupakan makuinen sähkösavukeneste. Perustelu tupakan maun sallimiselle liittyy siihen, että tupakoitsijoiden uskotaan lopettavan tupakan sähkötupakan avulla, jos sähkötupakalle on saatavilla tupakan makuista nikotiininestettä. Käytännössä tupakan makuiselle sähkösavukenesteelle on kuitenkin kaikista vähiten kysyntää. Jos ainut saatavilla oleva lainmukainen maku sähkötupakalle on tupakan maku, saattaa moni tupakoinnin lopettamista harkitseva jatkaa perinteisen tupakan polttamista, mikä ei ole missään tapauksessa toivottava kehityssuunta. Sen sijaan laajempi makuvalikoima saattaisi kannustaa entisiä polttajia pysymään vain sähkösavukkeiden parissa, ja kannustaa tupakan lopettamista harkitsevia siirtymään perinteisestä tupakasta sähkötupakkaan.

Jos pelkästään tupakan maku on sallittu, piilee siinä myös riski siitä, että sähkösavukkeiden käyttäjät totutetaan tupakan makuun. Tupakan makuun tottuminen saattaa alentaa sähkötupakoitsijoiden kynnystä siirtyä sähkötupakasta perinteisen tupakan käyttäjäksi, ja lisätä entisillä tupakan polttajilla riskiä sortua uudelleen takaisin tupakan käyttäjäksi.

Vaikka sähkötupakan makukirjo ei motivoi nuoria aloittamaan sähkösavukkeiden käyttöä, käytetään sitä silti virheellisesti perusteluna makuainekielloille. Makuainekielto voidaan nähdä huolestuttavana kehityssuuntana Euroopassa. Tämä tilanne voi jatkuessaan pahimmassa tapauksessa johtaa isoihin taloudellisiin ja kansanterveydellisiin ongelmiin. Järkevin ratkaisu voisikin olla nykyisten makuainekieltojen kumoaminen ja muiden kuin tupakanmakuisten nikotiininesteiden sisällyttäminen osaksi tupakkalakia, jotta makuaineiden tuotantoprosessia ja tuotteita pystyttäisiin valvomaan tehokkaasti ja tupakkaverot kerättyä tuotteista.

Jaa artikkeli

Tutustu myös näihin

Liity sähköpostilistalle

Tuotamme aktiivisesti katsauksia Suomen sähkösavukemarkkinasta ja globaaleista ilmiöistä. Liity postituslistallemme ja saat artikkelimme suoraan sähköpostiisi.

Katso myyntipisteet

Jälleenmyyjät

Tuotteemme löytyvät jo yli 700 kioskista, kaupasta ja huoltoasemalta ympäri Suomea. Etsi täältä lähin jälleenmyyjäsi.