Kohti pelkistettyjä sähkötupakkatuotepaketteja?

Onko sähkötupakkatuotteille ja nikotiininesteille tulossa pelkistetyt tuotepaketit lähitulevaisuudessa? Asiasta ei ole vielä varmuutta, mutta se on mahdollista, sillä Euroopan unioni aikoo tänä vuonna tarkastaa tupakkatuotteisiin liittyvän direktiivin, joka määrittelee myös sähkötupakkaan ja nikotiininesteisiin liittyvää lainsäädäntöä. Pohdimme tässä artikkelissa pelkistettyihin sähkötupakan, nikotiininesteiden sekä perinteisen tupakan tuotepaketteihin liittyviä asioita.

Euroopan unionin tupakkatuotedirektiivi tarkastetaan tänä vuonna

EU on tänä vuonna aikeissa tarkastaa tupakkatuotedirektiivin, jolla säädellään ja rajoitetaan muun muassa tupakkatuotteiden valmistukseen, pakkauksiin, myyntiin ja markkinointiin liittyviä aspekteja koko EU:n alueella. Tämän hetkinen tupakkatuotedirektiivi tuli voimaan vuonna 2014 ja sen soveltaminen jäsenmaissa aloitettiin vuonna 2016.

Direktiivi vaikuttaa tällä hetkellä sähkötupakkatuotteisiin ja nikotiininesteisiin esimerkiksi rajoittamalla sähkötupakan nikotiininestesäiliön kokoa ja asettamalla ylärajan nikotiininesteen nikotiinipitoisuudelle. Tupakkatuotedirektiivi toi lisäksi sähkötupakkatuotteiden pakkauksiin merkinnät sähkötupakan terveyshaitoista.

EU:n tupakkatuotedirektiivi vaikuttaa myös Suomen sähkötupakan lainsäädäntöön

Koska Suomi on EU:n jäsenmaa, vaikuttaa direktiivi luonnollisesti Suomenkin lainsäädäntöön sähkötupakan ja nikotiininesteiden osalta. Tupakkatuotedirektiivi on tuonut suuria muutoksia Suomeen, sillä EU:n tupakkatuotedirektiivistä johtuen Suomi joutui sallimaan nikotiininpitoisen sähkötupakan myymisen kivijalkakaupoissa, mikä oli aikaisemmin lailla kiellettyä.

Sähkötupakat tulivat Suomessa kauppoihin myyntiin 2016 vuoden keväällä, ja nikotiinipitoista sähkötupakkaa onkin saanut myydä jo kohta viisi vuotta. Samalla tupakkatuotedirektiivi antoi jäsenmailleen oikeuden kieltää sähkötupakan nettimyynnin, mikä Suomessa otettiinkin käyttöön. Tämän muutoksen myötä sähkötupakkatuotteiden tilaamisesta ja myymisestä internetin tai postin välityksellä tuli laitonta viisi vuotta sitten.

Tupakkatuotedirektiivin tarkastus saattaa tuoda muutoksia sähkötupakkaa koskevaan lainsäädäntöön

EU:n tupakkatuotedirektiivin tarkastaminen saattaa tuoda muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön. Tupakkatuotedirektiivi antaa jo nykyisessä muodossaan EU:n jäsenvaltioille mahdollisuuden ottaa käyttöön pelkistetyt tuotepaketit. Voi olla hyvinkin todennäköistä, että tänä vuonna tapahtuvassa tupakkatuotedirektiivin tarkastuksessa tehdään muutoksia, jotka pakottaisivat jäsenmaat ottamaan käyttöön pelkistetyt tuotepaketit sähkötupakkatuotteissa koko Euroopan unionin alueella.

Kuva pelkistetyistä sähkötupakan ja nikotiininesteen tuotepaketeista.
Suomeen on todennäköisesti tulossa pelkistetyt tuotepaketit sähkötupakalle ja nikotiininesteille lähitulevaisuudessa.

Mikäli tällainen lakimuutos tulisi kyseeseen direktiivin tarkastamisesta johtuen, koskisi muutosta siirtymäaika, johon mennessä kaikkien jäsenmaiden tulisi tehdä vaadittavat toimenpiteet. Esimerkiksi tupakan mentolikielto oli jo mukana edellisessä tupakkatuotedirektiivissä, joka tuli voimaan 2016, mutta mentolikieltoa koski neljän vuoden siirtymäaika. Suomessa, kuten muualla Euroopan unionissa, mentolikielto tuli voimaan viime vuoden toukokuussa.

Pelkistettyjen tuotepakettien pakon sisällyttäminen tupakkatuotedirektiivin uuteen versioon ei ole kuitenkaan tässä vaiheessa vielä varmaa.

Alankomaat haluaa ottaa käyttöön pelkistetyt tuotepaketit myös sähkötupakalle ja nikotiininesteille

Alankomaissa tuli 1. lokakuuta 2020 voimaan laki, joka määrää pelkistetyt tuotepakkaukset tupakalle. Myyjille annettiin oikeus myydä vanhat varastot loppuun tuotteista, joissa on vielä käytössä vanhat tuotepakkaukset.

Laki ei koske vielä sähkötupakkatuotteita. Sen sijaan sähkötupakkaan ja nikotiininesteisiin pelkistetyt tuotepakkaukset ovat tulossa ensi vuoden tammikuun ensimmäisestä päivästä alkaen.

Pelkistetty tuotepaketti Alankomaiden tapauksessa tarkoittaa pakkausta, joka on väriltään tumman vihreä ja ruskea. Tuotepaketissa saa olla vain tietoa tupakkatuotteen tyypistä sekä valmistajan nimi kirjoitettuna vain tavallista kirjasintyyppiä käyttäen. Lisäksi tuotepaketissa täytyy olla pakolliset kuvat ja tekstit, jotka varoittavat tupakkatuotteiden käytön terveyshaitoista. Eli mitään räikeitä värejä, tunnettuja logoja tai houkuttelevia kuvia ei Alankomaissa myytävissä tupakkatuotepaketissa saa enää olla.

Pelkistetty tuotepaketti sisältää:

 • sama hillitty väri jokaiselle tuotteelle valmistajasta riippumatta
 • valmistajan nimi tavallisilla kirjaimilla
 • tietoa tupakkatyypistä
 • pakolliset terveysvaroitukset

Maat, joissa pelkistetyt tuotepaketit on käytössä

Alankomaat ei ole ainoa maa, jossa pelkistetyt tuotepakkaukset tupakalle on jo käytössä. Maat, joissa tupakkatuotteet myydään pelkistetyissä tuotepaketeissa:

 • Alankomaat
 • Ranska
 • Iso-Britannia
 • Norja
 • Irlanti
 • Belgia
 • Australia
 • Uusi-Seelanti
 • Uruguay
 • Thaimaa
 • Kanada
 • Slovenia
 • Israel
 • Saudi-Arabia
 • Singapore
 • Turkki

Maat, joihin pelkistetyt tuotepaketit ovat tulossa lähitulevaisuudessa:

 • Unkari
 • Tanska
 • Georgia

Maasta riippuen pelkistetty tuotepaketti voi koskea pelkästään tupakkaa tai se voi koskea myös sähkötupakkatuotteita. Esimerkiksi Iso-Britanniassa perinteinen tupakka myydään pelkistetyssä tuotepaketissa, mutta hakemalla englantilaisia sähkötupakkanettikauppoja voi huomata, että sama sääntö ei koske sähkötupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, joiden paketeista löytyvät niin logot kuin omaperäiset värit ja grafiikatkin.

Muutokseen on syytä varautua Suomessa

Me Suomen Tuontiliikkeellä pidämme todennäköisenä sitä, että pelkistettyihin sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden tuotepaketteihin tullaan siirtymään lähitulevaisuudessa Suomessa. Suurimpana syynä tähän on luonnollisesti tavoite savuttomasta Suomesta vuoteen 2030 mennessä, jolloin tavoitteena on se, että alle viisi prosenttia suomalaisista olisi tupakan tai nikotiinituotteiden päivittäisiä käyttäjiä. 

Tuleeko pelkistettyjen tuotepakkauksien käyttöönotto koskemaan pelkästään perinteistä tupakkaa vai myös sähkötupakkaa ja nikotiininesteitä? Koska savuttomaan Suomeen kuuluu myös nikotiinintuotteiden (joihin myös sähkötupakassa käytetty nikotiinineste lasketaan) alle viiden prosentin käyttö, on perusteltua olettaa, että kielto tulisi koskemaan sekä tupakka- että sähkötupakkatuotteita ja nikotiininesteitä yhtälailla ja yhtäaikaisesti.

Sähkötupakkavalmistajat valmistautuvat pelkistettyihin tuotepaketteihin

Osa sähkötupakkavalmistajista on kauaskatseisia ja tietyt sähkötupakkavalmistajat ovatkin aloittaneet suunnitelmat, joilla varaudutaan pelkistettyjen sähkötupakkatuotepakettien tuloon. Tämä valmistautuminen näkyy esimerkiksi siinä, että jotkin sähkötupakkavalmistajat valmistavat jo tälläkin hetkellä melko pelkistetyllä graafisella ulkoasulla varustettuja sähkötupapakka- ja nikotiininestetuotepaketteja, vaikka laillista pakkoa siihen ei vielä ole.

Sähkötupakkateollisuus on vielä suhteellisen nuori ala

On hyvä pitää mielessä, että sähkötupakkateollisuus on vielä tässä vaiheessa suhteellisen nuori ala. Sähkötupakka-alan nuoresta iästä johtuen osa sähkötupakkateollisuuden toimijoista ei ole välttämättä ymmärtänyt tai hahmottanut sitä tosiasiaa, että valvovien viranomaisten näkökulmasta sähkötupakkateollisuudessa toimitaan todellisuudessa osana tupakkateollisuutta. Tästä syystä sähkötupakkaan liittyen valmistajilta tapahtuu erilaisia ylilyöntejä juuri sähkötupakan ja nikotiininesteiden tuotepakettien suhteen.

Esimerkkinä näistä sähkötupakan ja nikotiininesteiden tuotepaketteihin liittyvistä ylilyönneistä voitaisiin pitää sitä, että ulkomailla sähkötupakan valmistajat valmistavat nikotiininestepaketteja, jotka on muotoiltu esimerkiksi maitopurkin miniatyyriversioksi tai muunlaiseksi, tavallisesta paketoinnista poikkeavaksi muodoksi. Löytyypä markkinoilta jopa tuotesarja, jonka nikotiininestetuotepaketit on muotoiltu karikatyyreiksi eri julkisuudenhenkilöitä mallintaen. Toisin sanoen ulkomailla on mahdollista ostaa nikotiininestettä, joka on vaikkapa Donald Trumpin karikatyyrin näköinen.

Tällainen leikittely pakettien ulkomuodolla ja houkuttelevuudella ei kuitenkaan anna hyvää kuvaa alasta, jonka tehtävä on myydä tuotteita aikuisille. Kirkkaat värit, houkuttelevat kuvat ja hauskasti muotoillut tuotepaketit voivat houkutella alaikäisiä sähkötupakan pariin. Samanlaista muotoilua ei katsottaisi hyvällä, jos sen olisi tuottanut sähkötupakkatoimijan sijaan perinteistä tupakkaa valmistava yritys.

Onko pelkistetyn tuotepaketin politiikka kuitenkaan tehokasta

Pelkistetyn tuotepaketin tuominen pakolliseksi osaksi tupakkalakia on luonnollinen ja looginen jatkumo Euroopan ja Suomen tupakkapolitiikassa, jolla pyritään kohti savuttomuutta. Siksi on syytä olettaa, että Suomessakin siirrytään pelkistettyihin tupakkatuotepaketteihin hyvin todennäköisesti lähitulevaisuudessa. Tupakkatuotteethan on jo nyt sijoitettu kaupoissa tupakkakaappeihin kuluttajien katseilta piiloon.

Tässä yhteydessä täytyy kuitenkin ottaa huomioon tupakoinnin jatkuva ja luonnollinen väheneminen, joka tapahtuu tupakka-askin legendaarisista logoista tai kirkkaista väreistä huolimatta. Se jää nähtäväksi vaikuttaako pelkistetyn tuotepaketin politiikka todellisuudessa tupakoinnin vähenemiseen, ja jos vaikuttaa, niin millä tavoin?

Jaa artikkeli

Tutustu myös näihin

Liity sähköpostilistalle

Tuotamme aktiivisesti katsauksia Suomen sähkösavukemarkkinasta ja globaaleista ilmiöistä. Liity postituslistallemme ja saat artikkelimme suoraan sähköpostiisi.

Katso myyntipisteet

Jälleenmyyjät

Tuotteemme löytyvät jo yli 700 kioskista, kaupasta ja huoltoasemalta ympäri Suomea. Etsi täältä lähin jälleenmyyjäsi.