Ruotsin valtiopäivät hylkäsi nikotiininesteiden makuainekiellon

Kuva nikotiininestepullosta, jonka taustalla on Ruotsin lippu

Ruotsi hylkäsi sähkötupakan makuainekiellon

 

Ruotsin valtiopäivät hylkäsi ehdotuksen, joka koski maustettujen sähkötupakkatuotteiden myyntikieltoa.

Ruotsin sosiaaliministeriö esitti ehdotuksensa makujen kieltämisestä helmikuun lopulla. Jos makuainekielto olisi hyväksytty, se olisi tullut voimaan ensi vuoden tammikuussa. Voimaan tullessaan makuainekielto olisi sallinut nikotiininesteissä ainoastaan tupakan maun.

Valtiopäivien sosiaalivaliokunta suositteli hyväksymään suurimman osan lakiehdotuksesta, joka lisää nikotiinipusseja ja synteettistä nikotiinia koskevaa sääntelyä. Sosiaalivaliokunta suositteli kuitenkin lakiehdotuksessa sisällytetyn makuainekiellon poistamista.

Ruotsin valtiopäivän jäsenet olivat samaa mieltä sosiaalivaliokunnan kanssa, eivätkä hyväksyneet nikotiininesteiden makuainekieltoa.

Suomessa on voimassa makuainekielto, ja sen vaikutuksista olemme kirjoittaneet esimerkiksi artikkelissamme Sähkötupakan makuainekielto ja sähkösavukekokeilujen lisääntyminen.

Synteettisen nikotiinin tai nikotiinipussien osalta Suomessa ei ole vielä olemassa lainsäädäntöä.

Ruotsi toteuttaa vähemmän haitallisten tupakkatuotteiden politiikkaa

Sosiaalivaliokunnan jäsen Johan Hultberg puhui asiasta ruotsalaiselle Vejpkollen-sähkötupakkasivustolle, ja hänen mukaansa sosiaalivaliokunnan tahtona on sisällyttää haittojen vähentämiseen tähtäävää näkökulmaa Ruotsin kansalliseen tupakkapolitiikkaan.

Makujen rajoittaminen vaihtoehtoisissa tuotteissa, jotka voivat auttaa tupakoitsijoiden määrän vähentämisessä, ei ole tämän politiikan mukaista.

Ruotsissa on jo nyt Euroopan alhaisin prosentuaalinen osuus säännöllisesti tupakoivia, mikä johtuu pitkälti nuuskan asemasta ruotsalaisten keskuudessa.

Useassa Euroopan maassa on nikotiininesteiden makuainekielto

Nikotiininesteiden makuainekielto on tällä hetkellä voimassa viidessä Euroopan maassa. Lisäksi kahdessa maassa makuainekielto on jo hyväksytty ja odottaa voimaantuloa.

Suomen lisäksi makuainekielto on voimassa Tanskassa, Virossa, Unkarissa ja Ukrainassa. Suomessa nikotiininesteiden makuainekielto sallii ainoastaan tupakan maun nikotiininesteissä.

Liettuassa nikotiininesteiden makuainekielto astuu voimaan 1. heinäkuuta. Alankomaissa makuainekiellon piti alkaa alun perin heinäkuussa, mutta makuainekiellon aloituspäivä on siirretty ensi vuoden tammikuulle.

Kuva Ruotsin lipusta

Erimakuisia nikotiininesteitä saa myydä ja ostaa Ruotsissa jatkossakin

Alankomaiden makuainekieltoa jouduttiin siirtämään ensi vuodelle, koska viranomaiset olivat sisällyttäneet sallittujen makuaineiden listaan kaksi syöpää aiheuttavaa ainetta: isoforonin ja pyridiinin. Uuden listauksen tekeminen vaatii lisäaikaa, mikä on aiheuttanut makuainekiellon lykkäyksen.

Vaikka Euroopassa on eri maiden välillä eroavaisuuksia sähkötupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden lainsäädännössä, missään Euroopan maassa ei ole voimassa täyttä sähkötupakkatuotteiden kieltoa.

Savuttoman Suomen takaraja lähestyy

Suomella on käynnissä Savuton Suomi 2030 -kampanja, jonka tavoitteena on saada valtiosta savuton ja nikotiiniton vuoteen 2030 mennessä. Suomi lasketaan savuttomaksi, jos alle 5 prosenttia Suomen aikuisväestöstä käyttää tupakkaa tai muita nikotiinituotteita, joita ei ole tarkoitettu lääkekäyttöön.

Tavoite on kunnianhimoinen. Vuonna 2020 Suomen aikuisväestöstä tupakkaa poltti 12 prosenttia. Luku ei pidä sisällään nikotiinituotteiden, kuten sähkötupakan tai nuuskan, käyttäjiä.

Myös Suomessa nikotiinipussien käyttö on lisääntynyt. Nikotiinipussit ovat nikotiinituoteryhmä, jota ei vielä säännellä, eikä nikotiinipussien käyttäjien määrästä ole vielä saatu tarkkaa tietoa.

Tämä tarkoittaakin sitä, että tupakan ja nikotiinituotteiden käyttäjiä on Suomessa tällä hetkellä reilusti enemmän kuin 12 prosenttia aikuisväestöstä.

Tavoitteen saavuttaminen epätodennäköistä takarajaan mennessä

Korkealle asetetun tavoitteen vuoksi onkin epätodennäköistä, että Savuton Suomi 2030 toteutuu aikarajaan mennessä. Voidaankin arvella, että Suomi tulee todennäköisesti siirtämään tavoitettaan tulevaisuudessa realistisempaan suuntaan.

Kuten Ruotsin tapauksesta voidaan huomata, tiedon lisääntyessä myös asenteet ja mielipiteet voivat muuttua. Sähkötupakointi on verrattain tuore ilmiö, josta syntyy jatkuvalla syötöllä uutta tutkimusta ja tietoa.

Myös Tšekki on suunnittelemassa vähemmän haitallisten tupakkatuotteiden politiikkaa, johon pohditaan tällä hetkellä nikotiinipussien ja sähkötupakan sisällyttämistä.

Ruotsin ja Tšekin harjoittama vähemmän haitallisten tuotteiden politiikka kertoo osaltaan Euroopassa hiljalleen tapahtuvasta asennemuutoksesta sähkötupakointia kohtaan.

Vähemmän haitallisten tuotteiden politiikka tarjoaisi myös Suomelle mahdollisuuden siirtää savuttomuuden tavoitetta tavalla, joka lisäisi merkittävästi savuttomuuden saavuttamisen todennäköisyyttä.

Sähkötupakkaa säätelevät lait ovat kuitenkin Suomessa muuhun Eurooppaan verrattuna suhteellisen tiukat. Nähtäväksi jääkin, mihin suuntaan Suomen tupakkapolitiikkaa aiotaan lähitulevaisuudessa ohjata.

Liian tiukkojen sähkötupakkalakien seurauksena voi pahimmassa tapauksessa olla se, että sähkötupakoitsijat vaihtavat takaisin perinteiseen, merkittävästi haitallisempaan tupakkaan.

Maali tulee todennäköisesti siirtymään

Arvioimme, että vuoden 2030 takarajaa tullaan todennäköisesti siirtämään, ja tavoite savuttomasta Suomesta pitäisikin uudessa muodossaan sisällään vain palavat tupakkatuotteet.

Nikotiinituotteiden osalta Suomi tulee siirtymään Ruotsin kaltaiseen, vähemmän haitallisten tupakkatuotteiden politiikkaan. On kuitenkin melko epätodennäköistä, että nikotiininesteiden makuainekieltoa kumottaisiin Suomessa.

Vaikka muissa maissa makuaineet toimivat tärkeänä motivaationa tupakoitsijoille vaihtaa palavasta tupakasta sähkötupakkaan, Suomessa sähkötupakan makuaineiden pelätään houkuttelevan etupäässä nuoria sähkötupakan pariin.

Parhaimmassa tapauksessa vähemmän haitallisten tupakkatuotteiden politiikka tarkoittaisikin Suomen kohdalla sähkötupakan ja nikotiininesteiden lainsäädännön pysymistä nykyisellään palavien tupakkatuotteiden sääntelyn kiristyessä.

Nikotiinipussien myynti tullaan myös todennäköisesti sallimaan lähitulevaisuudessa, sillä valtiolla ei ole juurikaan keinoja säännellä tuotteita. Tällä hetkellä Suomeen on sallittua tilata nikotiinipusseja ulkomailta, jolloin kaikki veroeurot myös valuvat ulkomaille. Nikotiinipussien myynnin salliminen olisi myös siltäkin kannalta järkevää politiikkaa.

Jaa artikkeli

Tutustu myös näihin

Liity sähköpostilistalle

Tuotamme aktiivisesti katsauksia Suomen sähkösavukemarkkinasta ja globaaleista ilmiöistä. Liity postituslistallemme ja saat artikkelimme suoraan sähköpostiisi.

Katso myyntipisteet

Jälleenmyyjät

Tuotteemme löytyvät jo yli 700 kioskista, kaupasta ja huoltoasemalta ympäri Suomea. Etsi täältä lähin jälleenmyyjäsi.