Sähkötupakka- ja nikotiininestepakkausten yhdenmukaistaminen ajankohtaista Suomessa

Kirjoitimme alkuvuodesta artikkelin, jossa käsittelimme muun muassa Alankomaiden aikeita siirtyä käyttämään yhdenmukaistettuja tuotepakkauksia sähkötupakalle ja nikotiininesteille. Artikkelissa ennakoimme, että Suomi tulee todennäköisesti lähitulevaisuudessa tupakkalainsäädännöllään seuraamaan Alankomaiden sekä monien muiden Euroopan maiden mallia tupakkatuotteiden yhdenmukaisista vähittäismyyntipakkauksista.  Artikkelissamme pidimme myös hyvin todennäköisenä sitä, että Suomessa lainsäädäntö tulisi koskemaan tupakkatuotteiden lisäksi sähkötupakkaa ja nikotiininesteitä.

Tupakan plain packaging eli yhdenmukaistettu myyntipakkaus tai pelkistetty myyntipakkaus on käytössä jo nyt muun muassa Ranskassa, Iso-Britanniassa, Norjassa ja Belgiassa.

Mitä yhdenmukaistettu vähittäismyyntipakkaus tarkoittaa tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja sähkötupakan osalta?

Yhdenmukaistettu tuotepaketti tarkoittaa, että tuotepaketeissa ei saa näkyä esimerkiksi värikkäitä logoja tai grafiikoita, vaan kaikkien tuotteiden on valmistajasta, merkistä tai brändistä riippumatta noudatettava samaa standardoitua ulkoasua. Tuotteet erottuvat toisistaan ainoastaan tuotteen nimen ja tiedot kertovalla pelkistetyllä tekstillä, minkä odotetaan vähentävän tuotteiden houkuttelevuutta esimerkiksi alaikäisten keskuudessa.

Ehdotus yhdenmukaistetuista sähkötupakkapakkauksista etenemässä lausuntakierrokselle

Osuimme oikeaan arvioidessamme Suomen pyrkivän yhdenmukaistettuihin sähkötupakan ja nikotiininesteiden tuotepakkauksiin lähitulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveysministeriö nimittäin pyytää nyt lausuntoja tupakkalain muutoksia käsittelevää esitysluonnosta koskien. Mikäli muutokset hyväksytään, uuden tupakkalain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.

Tupakkatuotteiden, sähkötupakan ja nikotiininesteiden myyntipakkauksen ulkonäköön liittyvää sääntelyä sen sijaan koskisi siinä tapauksessa vuoden siirtymäaika, jonka jälkeen yhdenmukaistetut myyntipakkaukset tulisivat voimaan 1.1.2023.

Muutoksia myös valvontamaksuihin

Uudessa tupakkalaissa on myös toinen uusi sähkötupakkaa ja nikotiininesteitä koskeva sääntely. Uuden tupakkalain myötä valmist

ajien ja maahantuojien tulisi maksaa Valviralle myyntiin perustuvaa vuosittaista valvontamaksua tupakkalain alaisista tuotteista, joihin sähkötupakka ja nikotiininesteet kuuluvat. Tämän valmistajille ja maahantuojille osoitetun valvontamaksun tarkoituksena on tuottaa tuloja, jotta tupakkalain alaisten tuotteiden valvontaa pystyttäisiin jatkossa tehostamaan.

Kuva yhdenmukaistetuista sähkötupakan ja nikotiininesteen tuotepakkauksista.

Yhdenmukaistetut tuotepaketit sähkötupakalle ja nikotiininesteelle tulevat voimaan 1.1.2023, mikäli tupakkalain muutokset hyväksytään.

 

Kuntakohtainen valvontamaksu muutettiin viime tupakkalaissa todellisista kustannuksista enintään 500 euroon per vuosi, joka on kuitenkin huomattavasti enemmän kuin tarkastuksiin käytetyn ajan ja työn aiheuttamat kustannukset.

Monella on ajatus tupakkateollisuudesta alana, jossa toimijoina ovat ainoastaan veroja kiertävät, monikansalliset jättiyritykset. Vähemmälle huomiolle – tai kokonaan huomiotta – jäävät kuitenkin sähkösavukkeisiin keskittyneet pienet suomalaiset yhtiöt, jotka maksavat Suomeen veroja. Vaikka tällaisten toimenpiteiden takana oleva tahto ja tarkoitusperät ovat usein hyviä ja ihailtavia, tällaisilla toimilla vaikeutetaan etupäässä kuitenkin vain suomalaisten yritysten toimintaa.

Tällä hetkellä valvontamaksuja nikotiininesteistä maksavat nikotiininesteiden jälleenmyyjät. Valvontamaksun suuruus on enintään 500 euroa per myyntipiste, mutta käytännöt valvontamaksujen määräytymisen suhteen eroavat kunnittain. Kuntakohtaiset valvontamaksut voit tarkistaa ylläpitämästämme listasta, joka löytyy täältä. Mikäli tarvitset kattavan listan, johon on kerätty yhteen tiedot kaikkien kuntien valvontamaksuista, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Yhdenmukaistettujen myyntipakkausten teho tupakoinnin vähenemiseen on vielä epäselvää

On selvää, että yhdenmukaisilla myyntipakkauksilla pyritään vähentämään tupakan houkuttelevuutta, minkä itsessään ajatellaan vähentävän tupakointia. Tämä on linjassa Suomen savuttomuuteen pyrkivän tupakkapolitiikan kanssa.
On kuitenkin otettava huomioon, että tupakka, sähkötupakka ja nikotiininesteet ovat kuitenkin olleet jo monta vuotta piilotettuna tupakkakaappeihin, joista käsin tuotteet eivät ole päässeet kaupoissa houkuttelemaan nuoria visuaalisesti näyttävillä paketeillaan ja logoillaan.

Tupakointi vähenee jatkuvasti, mistä syystä onkin epäselvää, onko myyntipakkausten vaihtaminen yhdenmukaisiksi lopputuloksen kannalta lopulta kovinkaan merkittävä ratkaisu. Joka tapauksessa ei ole yllättävää, että Suomi on siirtymässä yhdenmukaistettuihin sähkötupakan ja nikotiininesteiden vähittäismyyntipakkauksiin.

Päin vastainen kehityskin on mahdollista, kuten Ranskassa on tapahtunut. Ranskassa yhdenmukaistetut myyntipakkaukset otettiin käyttöön vuonna 2016, minkä jälkeen tupakointi on lähtenyt nousuun ranskalaisten keskuudessa. Myös Australiassa on huomattu, että vaikka tupakointi on ollut yleisesti ja pitkäaikaisesti laskusuunnassa, yhdenmukaistettujen myyntipakkausten käyttöönotto ei ole kuitenkaan vähentänyt merkittävästi päivittäistä tupakointia.

Jaa artikkeli

Tutustu myös näihin

Liity sähköpostilistalle

Tuotamme aktiivisesti katsauksia Suomen sähkösavukemarkkinasta ja globaaleista ilmiöistä. Liity postituslistallemme ja saat artikkelimme suoraan sähköpostiisi.

Katso myyntipisteet

Jälleenmyyjät

Tuotteemme löytyvät jo yli 700 kioskista, kaupasta ja huoltoasemalta ympäri Suomea. Etsi täältä lähin jälleenmyyjäsi.