Vähittäiskaupan sähkötupakkamyynti on ohittanut erikoisliikkeiden myynnin ensimmäistä kertaa Isossa-Britanniassa

Kuva kioskista, jossa myydään sähkötupakkaa ja nikotiininesteitä.

Isossa-Britannissa vähittäiskaupan myynti on ohittanut erikoisliikkeiden sähkötupakan myynnin ensimmäistä kertaa. Suomessa myyntikanavien kehitys on menossa samaan suuntaan. KUVA: R-KIOSKI

 

Sähkötupakan erikoisliikkeet eivät ole enää suosituin kanava sähkötupakkatuotteiden ostoon Isossa-Britanniassa, kertoo Smoking in England, joka kokoaa yhteen tietoja sähkötupakasta muun muassa poliittisten päättäjien ja journalistien käyttöön.

2021 oli ensimmäinen vuosi, kun sähkötupakan erikoisliikkeiden myynti jäi jälkeen vähittäistavarakauppojen myynnistä.

Sähkötupakan verkkokauppamyynti kasvoi pandemian takia

Sähkötupakkatuotteiden verkkomyynti kasvoi Isossa-Britanniassa merkittävästi koronapandemian aikana. Myyntikanavana verkkokauppa sijoittui kolmannelle sijalla erikoisliikkeiden ja vähittäiskaupan kivijalkaliikkeiden jälkeen.

Suomessa sähkötupakan ja nikotiininesteiden verkkokauppamyynti on laissa kielletty.

Kertakäyttöisen sähkötupakan suosio merkittävässä kasvussa Isossa-Britanniassa

Suosituimman sähkötupakkalaitteen paikkaa Isossa-Britanniassa pitävät edelleen täytettävällä säiliöllä varustetut ladattavat sähkötupakkalaitteet.

Modien suosio näyttää laskeneen jonkin verran 2019 vuodesta. Modit ovat isokokoisempia sähkötupakkalaitteita, joiden ominaisuudet ovat käyttäjän muokattavissa.

Kertakäyttöisen sähkötupakan suosio on sen sijaan lisääntynyt merkittävästi vuosien 2020 ja 2021 välillä.

Heat-not-burn-tupakkatuotteiden käyttö vähäistä

Toisin kuin kertakäyttöiset sähkötupakat, heat-not-burn-tuotteet eivät ole saaneet jalansijaa Isossa-Britanniassa tupakoitsijoiden keskuudessa.

Heat-not-burn-tuotteet, lyhyemmin HNB-tupakkatuotteet, ovat tupakointivälineitä, jotka on tarkoitettu tupakkatuotteen kuumentamiseen. Ainoastaan 0,3 prosenttia Iso-Britannian aikuisväestöstä käyttää HNB-tupakkatuotteita.

HNB-tuotteet ovat lähtökohtaisesti tupakkateollisuuden tuotteita, kun taas sähkösavukkeiden jakelu on tyypillisesti kansallisten pienyritysten varassa.

Nikotiininesteissä suositaan alhaisempia nikotiinivahvuuksia

Nikotiininesteissä alhaisemmat nikotiinivahvuudet näyttävät olevan suositumpia kuin korkean nikotiinipitoisuuden nikotiininesteet.

Lähes puolet kyselyyn vastanneista, jotka joko tupakoivat tai ovat lopettaneet tupakoinnin viimeisen vuoden aikana, ilmoittivat käyttävänsä nikotiininestettä, jossa on nikotiinia enintään 6 mg/ml.

Pieni vähemmistö sähkötupakoitsijoista ei ollut tietoinen käyttämänsä nikotiininesteen nikotiinipitoisuudesta.

Myös Suomessa sähkötupakan käyttäjät suosivat alhaisempia nikotiinimääriä nikotiininesteissä. Vuonna 2020 tekemämme kyselyn perusteella vastaajien nikotiininesteet sisälsivät keskimäärin nikotiinia noin 3 mg/ml.

Tyypillinen englantilainen sähkötupakoitsija on työväenluokkaan kuuluva nuori mies

Sähkötupakan käytön suosio on tasaantunut Isossa-Britanniassa. Tämä sähkötupakan suosion tasaantuminen on tapahtunut siitäkin huolimatta, että tupakoitsijoiden määrä jatkaa edelleen laskuaan.

Sähkötupakan käyttäjät ovat yleensä nuoria ja miehiä. Ensimmäistä kertaa lievä enemmistö sähkötupakan käyttäjistä tulee nyt C2-yhteiskuntaluokasta kuin toiselle sijalle pudonneesta AB-luokasta.

C2 viittaa fyysistä työtä tekevään työväenluokkaan, kun taas AB-luokkaan kuuluvat korkeammin koulutetut työntekijät. Sähkötupakan käyttäjien jakautuminen eri yhteiskuntaluokkien välillä oli paljon tasaisempaa kuin viime vuosina.

Sähkötupakan puolestapuhujat ovat häviämässä julkisen keskustelun sähkötupakan haitoista

Näyttää siltä, ​​että sähkötupakan puolestapuhujat ovat häviämässä julkisen keskustelun sähkötupakan haitallisuudesta.

Sähkösavukkeita ja savukkeita on yleisesti pidetty yhtä haitallisina vuodesta 2014 lähtien. 2014 on ainut vuosi, jolloin suurin osa kyselyyn osallistuneista vastasi, että sähkötupakan käyttäminen on vähemmän haitallista kuin tupakointi.

Niiden osuus, jotka uskovat sähkötupakan käytön olevan haitallisempaa kuin tupakointi, on pysynyt suhteellisen vakaana. Sen sijaan niiden vastaajien prosentuaalinen osuus, jotka eivät tiedä kumman käyttö on haitallisempaa, on noussut merkittävästi vuodesta 2020 lähtien noin 25 prosenttiin.

Ilmiön taustalla on kenties tupakanvastaisten järjestöjen vaikutus mielipiteisiin. Tupakanvastaiset järjestöt pyrkivät representoimaan sähkötupakan yhtä haitallisena kuin perinteisen tupakan, mikä ei ole välttämättä linjassa tutkimustulosten kanssa.

Sähkötupakan pitäminen yhtä haitallisena tupakan kanssa ei todennäköisesti vastaa todellisuutta, joten mielekkäämpää olisikin puhua vähemmän haitallisesta vaihtoehdosta tupakalle.

Sähkötupakkatuotteet eivät silti missään nimessä ole vaarattomia, ja ne onkin suunniteltu tupakoitsijoille tupakoinnin lopettamisen apuvälineiksi.

Ohittaako vähittäiskaupan sektori erikoisliikkeet sähkötupakan myynnissä Suomessakin?

Suomessa sähkötupakan erikoisliikkeet ovat toistaiseksi edellä vähittäiskauppaa sähkötupakka- ja nikotiininestemyynnissä. Kuitenkin sähkötupakan ja nikotiininesteiden saatavuus kioskeissa ja vähittäistavarakaupoissa paranee tasaiseen tahtiin.

Tavoitteenamme onkin tuoda sähkötupakkalaitteet ja nikotiininesteet myyntiin jokaiseen Suomen tupakkakaappiin. Suomessa sähkötupakan myyntikanavien kehitys on saman suuntaista kuin Isossa-Britanniassa, ja aika näyttää, koska Suomenkin vähittäiskaupan myynti ohittaa erikoisliikkeiden myynnin.

Kuten esimerkiksi urheilun tai sisustuksen alalla, myös sähkötupakan alan erikoisliikkeille tulee silti olemaan aina paikkansa, sillä sähkötupakkaliikkeillä on osaaminen myydä vaikeakäyttöisempiä laitteita. Sen lisäksi erikoisliikkeiden valikoimista löytyy harvinaisempia ja erityisempiä tuotteita, joita ei tavallisissa kaupoissa myydä.

Yksi merkittävimmistä syistä, miksi sähkötupakkalaitteiden myynti on Suomessa vielä keskittynyt erikoisliikkeisiin, liittyy kertakäyttöisten sähkösavukkeiden saatavuuteen.

Kertakäyttöisen sähkötupakan käyttö on kasvattanut suosiotaan Isossa-Britanniassa, ja sen suosio on kasvanut myös muuallakin Euroopassa. Suomessakin kertakäyttöisille sähkösavukkeille on kysyntää, ja niillä on potentiaalia menestyä, kunhan laitteet ensin saapuvat Suomen markkinoille suuremmassa määrin.

Kertakäyttöisten sähkösavukkeiden helppokäyttöisyys ja vaivattomuus ovat laitteiden suosion taustalla, koska ne alentavat tupakoitsijoiden kynnystä siirtyä tupakasta sähkötupakkaan. Monimutkaisemmat sähkötupakkalaitteet, kuten modit vaativat käyttäjältä enemmän paneutumista ja säätämistä kuin mihin tupakoitsijat ovat tottuneet.

Kun laitteet saapuvat Suomen markkinoille, vähittäiskaupan sektorin laitemyynti tuleekin kertakäyttöisten sähkösavukkeiden avulla todennäköisesti lähestymään sähkötupakan erikoisliikkeiden laitemyyntiä lähitulevaisuudessa.

Sen sijaan vähittäiskaupan sektorin nikotiininestemyynti on jo nyt hyvällä mallilla. Vähittäiskauppojen nikotiininestemyynti kasvaakin muuta markkinaa huomattavasti nopeammin, eikä kasvun hidastumista ole näkyvissä.

Jaa artikkeli

Tutustu myös näihin

Liity sähköpostilistalle

Tuotamme aktiivisesti katsauksia Suomen sähkösavukemarkkinasta ja globaaleista ilmiöistä. Liity postituslistallemme ja saat artikkelimme suoraan sähköpostiisi.

Katso myyntipisteet

Jälleenmyyjät

Tuotteemme löytyvät jo yli 700 kioskista, kaupasta ja huoltoasemalta ympäri Suomea. Etsi täältä lähin jälleenmyyjäsi.